اعتراض کارگران پارس خودرو !

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 6000 نفر از کارگران پارس خودرو 4 ماه است که مبالغ رکورد ماهیانه خود را دریافت ننموده اند. در حالیکه هفته گذشته "تفرشی" از پاسدارهای جنایتکار دیروز و مدیر عامل امروز پارس خودرو برای بازدید وارد سالنهای تولید کارخا نه شده بود٬ ناگها ن تعداد کثیری از کارگران ناراضی دست از کار کشیده و تفرشی را به محاصره خود در آورده و خواهان دریافت فوری حق رکورد ماهیانه خود که 4 ما ه است پرداخت نشده و پادرهوا مانده شدند. تفرشی که دست و پای خود را گم کرده بود سعی نمود گناه را به گردن دیگر مدیران پارس خودرو بیاندازد و برای رهایی از مهلکه و فرار از دست کارگران ناراضی با مشتی وعده های دروغ محل را ترک نمود.

حق رکورد مبلغی است که در صورت افزایش تولید و رسانیدن سقف تولید به حد معینی و یا بیشتر به کارگران پرداخت میشود. کارگران برای افزایش تولید و رسانیدن تولید به رکوردهای جدید و بیشتر به ناچار باید با سرعت، شتاب و فشردگی بیشتری کار کنند. این امر موجب افزایش سوانح کار و فرسودگی و بیماری و از کار افتادگی روز افزون کارگر است. هر ماهه به طور متوسط به هر کارگر 80 هزار تومان بعنوان حق رکورد پرداخت میشد اما 4 ماه است این مبالغ ناچیز را به بهانه های واهی به کارگران نمیپردازند. مجموعا دستمزدهای پرداخت نشده کارگران مبلغی حدود 500 میلیون تومان است. این در حالیست که بنا به اعلام یکی از کارکنان حسابداری پارس خودرو٬ مبلغی که ماهیانه بعنوان دستمزد کارگران میپردازند٬ فقط یک درصد از سود خالص پارس خودرو میباشد. این یعنی سرازیر شدن سودهای نجومی و سرشار به جیب حضرات سرمایه دار، مدیران ارشد و حکومت اسلامیشان٬ و این شدنی نیست مگر به بها ی فقر و گرسنگی و محرومیت روزافزون کارگران و خانواده های محرومشان !

شرکت پارس خودرو واقع در جاده مخصوص کرج با بیش از 6000 کارگر قراردادی سفید امضا با پایه دستمزدهای 300 تا 350 هزار تومان در 3 شیفت سنگین و پر فشار کاری در حال حاضر خط تولیدش، مونتاژ انواع خودروهای گرانقیمت فرانسوی از قبیل ال 90، مگان و ماکسیما میباشد. تفرشی مدیر پارس خودرو از  پاسدارهای حرفه ای و آدمکش - که هفته گذشته نیز بعنوان بسیجی نمونه معرفی شد - از نزدیکان احمدی نژاد قاتل است. خودروسازيها و بسيارى از صنايع ديگر توسط سپاه اداره ميشود و روسا و مديران و سهامداران عمده آنها افراد وابسته به سپاه و باند احمدى نژاد اند. اين مدير عاملها گاهى در خيابان تفنگ و قمه بدست دارند و گاهى در کارخانه در هيئت کارفرمايان و روساى بردگى سرمايه دارى اسلامى ظاهر ميشوند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١۴ ديماه ١٣٨٨ – ۴ ژانويه ٢٠٠٩