پرستاران کرمانشاه !
دستمزدهای پرداخت نشده ما چه شد؟

بنا به خير دريافتى٬ بیش از 4000 نفر از پرستاران و کارکنان زحمتکش بیمارستانهای کرمانشاه با وجود پیگیری ها و اعتراضات جسته و گریخته ای که داشته اند٬ تاکنون موفق به دریافت مبالغ مربوط به دستمزد اضافه کاری خود مربوط به ماههای مرداد، شهریور، مهر، آبان و آذر نشده اند. علاوه براین مبلغ اندکی که بطور متوسط ماهی 70 هزار تومان بعنوان کارانه به پرستاران پرداخت میشد٬ در 5 ماه گذشته پرداخت نشده است. پرستاران زحمتکش با وجود شرایط بسیار نامساعد، سخت و آلوده محیط کار٬ برای تامین نیازهای ابتدایی زندگی مجبورند به اضافه کاری های فرساینده و کشنده تن بدهند تا شاید يک گوشه از زندگیشان را بگیرد.

مسئولین دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از جمله نوری زاد رئیس دانشگاه با سو استفاده از عدم تشکل و سازمانیابی پرستاران٬ به بهانه های واهی از پرداخت این دستمزدهای ناچیز طفره می روند و حالا پس از کلی کشمکش و اعتراضات مکرر پرستاران، ظاهرا قول داده اند فقط یک ماه از این دستمزدهای پرداخت نشده را بپر دازند !!

اوضاع در بیمارستانهای کرمانشاه بعلت کار سنگین و عدم پرداخت دستمزدها بحرانی و ملتهب است. البته نپرداختن دستمزد پرستاران از جانب حکومت اوباش اسلامی سرمایه داران تنها مختص کرمانشاه نيست. در هفته گذشته نیز بیش از 120 نفر از پرستاران بیمارستان رامتین تهران در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای مربوط به 4 ما ه پیش خود دست به اعتصاب زدند .

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١۴ ديماه ١٣٨٨ – ۴ ژانويه ٢٠٠٩