Kommuniké från arbetarnas förenade kommunistparti

Vid möte 1:a maj 2009

Systemet med löneslaveri måste avskaffas!
Ned med Kapitalismen!
Leve den fria kommunismens samhälle!

Kapitalismen har försatt mänskligheten på randen av undergång. I en värld full av rikedomar lever mer än en miljard människor i fattigdom. 30 % av den arbetsföra befolkningen var förra året arbetslösa. Den djupa ekonomiska krisen skapar ännu fler arbetslösa. Vi har inte sett slutet av den chock världsekonomien genomgår. Flodvågen av fattigdom, nöd och hunger hotar nu mänskligheten. De ansvariga har inte någon realistisk lösning av krisen utan lovar
endast en ännu mörkare framtid. Vid samma tid som millioner arbetare slås ut och deras levnadsvillkor krossas, betalas till kapitalisterna bonusar på hundratals million dollar. Statliga stöd utbetalas med arbetarnas pengar. Nuvarande ekonomiska kris har bara två lösningar. Antingen överlever kapitalismen genom att krossa arbetarklassen och skapa än mer fattigdom. Eller avslutar arbetarklassen krisen genom att förstöra systemet med löneslaveri, exploatering och privat ägande. Det finns ingen tredje väg!

Arbetare!
Vår klass måste visa de politiska alternativen i nuvarnde situation. Ett fortsatt system i slaveri kan inte vara vårt önskemål. Att begränsa kapitalisterna och bankerna samtidigt som man föreslår arbetarna att göra en nationell uppoffring genom att arbeta mer, detta är inte någon  lösning för arbetarklassen. Nationalism, fascism och splittring av arbetarklassen, det är borgarnas vapen mot våran klass. Vi har alltid sagt: Nej till att sjunka djupare i krisen på bekostnad av oss och våra liv! Högre lön till arbetare istället för bonusar till kapitalister!
Ökade sociala stöd för välfärden! Frihet och välfärd till alla! Arbetare, höj fanan för internationalism, global identitet och förenande av klassintressen mot nationalism och propaganda mot arbetarklassen.

Bortsett från sina framsteg är det kapitalistiska systemet med lönearbete fortfarande baserat på löneslaveriet. Detta system av slaveri måste avskaffas. Det kan göras med kraften av  lönearbetarna.

1:a maj är dagen för de rättmätiga ägarna av denna jord. Det är dagen för folket, utan vars arbete, denna värld inte skulle överleva. Det är den dagen då kommunist och-socialistledare deklarerar att en befrielse endast kan nås med arbetarnas revolution mot kapitalismen!
1:a maj då måste vår klass högt och tydligt ropa ut att vi inte längre accepterar nuvarande situation.

Vi måste organisera oss och förbereda oss för denna kamp. Seger är omöjlig utan en massiv organisation av folket och partiet. Inget blir heller möjligt utan sociala, politiska lösningar samt klassens sammanhållning och solidaritet. Nu är tid att återvända till traditioner av ställa upp i mod. Vår rörelse har erfarenhet av radikal kamp. Arbetarklassen kan inte radikalt
ändra situationen utan höja fanan för en social frigörelse inom ett kommunistparti. Vår klass måste resa sig mot fattigdom, nöd och den totalitära kapitalismen, bära arbetarnas kommunistiska fana. Kampen för vår klass, är i varje land en del av arbetarnas internationella kamp mot kapitalism. Vi kommer inte att gå segrande ur denna kamp om inte vår klass väljer ett politiskt och socialt alternativ. För att segra måste vi ge oss in i striden. Idag, denna dag, ropen ska skalla: Ned med kapitalismen. Låt oss bygga en bättre Värld!

Samtidigt måste vi organisera oss och knyta till oss de som kan vara redskap för frihet och välfärd. Arbetare överallt vill avskaffa begränsade anställningar och vikariat. Lön på basis av mänsklig levnadsstandard. Lön eller motsvarande adekvat arbetslöshetsersättning. Villkorslös rätt att tillhöra en organisation samt strejkrätt. Omedelbara åtgärder att förbättra livet för arbetarklassen och dess utsatta grupper. Vår kamp till vardags är att hindra kapitalister att stänga fabriker och ta bort våra arbetstillfällen. Vår kamp skall ge arbetarna kontrollen , den politiska makten genom samlad kamp.

Arbetare!
Detta system är icke värdigt dagens mänsklighet. Detta system kan inte överleva utan kriminalitet, fattigdom, diskriminering och ojämlikhet. Idag, mer än någonsin behöver världen ett arbetarnas kommunistparti och en revolutionär lösning. Organisationer för att möta dessa mål måste byggas. Arbetarkommunistiska partier måste formas för att genomföra socialism
och arbetarstyre som lösning för samhället.

Arbetare i hela världen  förena er! Vi måste samla oss och anta utmaningen från borgarna och ropa: Ned med kapitailsmen! Låt oss bygga en bättre värld! Ja till en fri och jämlik värld, ett fritt Kommunist-Samhälle!