کارگران شرکت موج آسا
شمارش معکوس اخراج و بیکاری !

در اطلاعیه قبلی در تاریخ 12/7/90 اعلام داشتیم سران جنایتکار حکومت اسلامی در اداره مخابرات تهران در جلسه ای که با مسئولین شرکتهای انگل پیمانکاری ارائه دهنده خدمات مخابراتی مناطق پیام نور، کاشانی، سعادتمند و ورد آورد کرج در سطح شهر تهران داشته اند٬ تصمیماتی برای اخراج و افزایش فشارهای هرچه بیشتر بر علیه کارگران عنوان شد. در طی همین جلسه کذایی پاسدار "صحرایی" مدیر عامل وقت مخابرات منطقه 4 تهران گفته بود از مجموعه 130 نفری کارگران شرکتهای پیمانکاری فوق بایستی حداقل 80 نفر از کارگران تعدیل و اخراج شوند.

با گذشت بیش از 3 ماه از این طرح ضد کارگری در چند روز گذشته در طی بخشنامه ای به امضای "سلطان محمدی" معاون مخابرات تهران به شرکت مخابراتی موج آسا اعلام شده بایستی تا پایان سال یعنی تا دو ماه دیگر 15 نفر از کارگران موج آسا تعدیل و از کار اخراج و بیکار شوند. علاوه بر این در این بخشنامه آمده است میزان دستمزدهای (300هزار تومانی) پرداختی به کارگران بسیار بالاست و برای کاهش هرچه بیشتر دستمزدهای کارگران باید تصمیمات لازم اتخاذ شود .

رفقای کارگر !
عدم امنیت شغلی و تهدید هر روزه ما کارگران به اخراج و بیکاری، کار توانفرسا و فشار بسیار سنگین فقر و گرانی با افزایش لحظه به لحظه قيمتها٬ زندگی کارگران و خانواده هایشان را بیش از پیش هدف تهدیدات جدی قرار داده است. این شرایط غیر انسانی کار و زند گی، این همه فقر و محرومیت و تحقیر و بیحقوقی را نبايد قبول کنيم. از صبح تا شب از شنبه تا جمعه کار میکنیم در ازای هیچ، در ازای دستمزدهایی که حتی کفاف یک هفته زندگیمان را هم نمیدهد. در مقابل سران اوباش حکومت اسلامی، سرمایه داران انگل و همه خیل بیکارگان مفتخور با اشتهایی سیری ناپذیر بر دریایی از ثروت که حاصل کار و رنج و نابودی ماست نشسته اند. ما کارگران در سراسر ايران بايد کارى درخور بکنيم. باید در مجامع عمومی و شوراهای مستقل خودمان متحد شویم. باید به نیروی اعتراض و اعتصابات سراسری پر قدرتمان بساط فساد و دزدی و جنایت حکومت و سرمایه داران را بر اندازیم   .

شرکت پیمانکاری خدمات مخابراتی موج آسا بخش منطقه 5 تهران با بیش از 25 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای سفید امضا و یکطرفه با سوابق کاری 2 تا 10 سا ل و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری از 8 صبح تا 5 عصر با اضافه کاری اجباری حتی در تعطیلات٬ ارائه دهنده خدمات مخابراتی در منطقه 5 تهران میباشد .

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٢ ژانویه ٢٠١٢ – ٣٠ دیماه ١٣٩٠