اخراج در کارخانه مزدا ادامه دارد!

در اطلاعیه قبلی در تاریخ 3/9/90 اعلام کرديم به دستور آشوری مدیر مزدا 11 نفر از کارگران از کار اخراج شدند. بحران اقتصادى بيشتر صنايع را در آستانه ورشکستگى و تعطيلى کامل قرار داده است. در پی افزایش تحریمهای اقتصادی اخیر بسیاری از لوازم و قطعات مورد نیاز کارخانه مزدا که از طریق کشورهای ديگر تهیه میشد٬ دیگر در دسترس نیست. خط تولید خودرو ون نارون در چند روز اخیر تعطیل شده است و برخی از خطوط تولیدی دیگر کارخانه یا به حالت نیمه تعطیل درآمده یا در آستانه تعطیلی کامل واقع شده اند.

در چند روز گذشته دوباره 10 نفر از کارگران خطوط مختلف تولید که هر یک حداقل دارای 4 تا 5 سال سابقه کار نیز میباشند از کار اخراج شده اند. آشوری در جایی گفته است: با توجه به وضعیت بحرانی کارخانه ادامه کار به روش سابق و حفظ کارگران فعلا شاغل دیگر برای کارخانه مقرون به صرفه نیست. تعدیل ها (اخراج و بیکار سازیها) باید ادامه یابد. بنا به اخبار در آینده نزدیک تعداد بسیاری از نیروهای خدماتی نیز از کار اخراج خواهند شد. اوباش حکومت اسلامی در مزدا در ادامه سیاستهای سودجویانه خود برخی مزایای جانبی کارگران را قطع نموده و علاوه بر اینها برای به اصطلاح کاستن هزینه ها برخی از سرویسهای ایاب و ذهاب و اداری کارگران را حذف نموده و همينطور بسیاری از خطوط تلفن سالنهای تولید و انبار و دفاتر مختلف را بسته اند. اعمال سیاستهای اخراج و بیکار سازیها، استثمار بیشتر، کاهش دستمزدها٬ حذف بسیاری از مزایای جانبی کارگران٬ و افزایش شدت استثمار و تحمیل فقر و گرسنگی بیشتر به کارگران زحمتکش مزدا و خانواده هایشان از جانب پاسدار کمیته چیها و جانیان حکومت اسلامی همچنان ادامه دارد.

بازگشت به کار کارگران اخراجی٬ دریافت دستمزدهای دوران بیکارى٬ لغو کار پیمانکاری و قراردادهای موقت و سفید امضا٬ برچیدن شرکت انگل پیمانکاری راد مردان صنعت، استخدام رسمی و امنیت شغلی، بیمه بیکاری مکفی، 5 روز 6 ساعته کاری در هفته، افزایش دستمزدها مطابق با تورم و هزینه های زندگی٬ و حق تشکل و اعتصاب از جمله خواستهای اساسی و فوری کارگران مزدا است.

کارخانه خودرو سازی مزدا واقع در جاده قدیم کرج با بیش از 2000 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای 3 و 6 و 9 ماهه و دستمزدهای 330 هزار تومانی و 2 شیفت کاری 12 ساعته و قسمت رنگ با سه شیفت 8 ساعته شبانه روزی٬ سازنده انواع خودرو سواری و وانت مزدا میباشد. چهل درصد کارخانه در مالکیت سپاه پاسداران و شصت درصد سهام کارخانه متعلق به سران جنایتکار حکومت اسلامی است. محسن رضایی، پاسدار چاقوکش و قاتل و از سرکردگان حکومت جهل و جنایت اسلامی یکی از سهامداران اصلی کارخانه مزدا میباشد.

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٣٠ ژانویه ٢٠١٢ – ١٠ بهمن ١٣٩٠