تسليت

پروين نودينيان درگذشت!

 

با کمال تاسف مطلع شديم که روز جمعه ۱۹ اوت ٢٠١١ پروين نوينيان در بيمارستانى در شهر هانوفر آلمان درگذشته است.

رفيق پروين نوينيان از کمونيستهاى ايران٬ عضو قديمى کومه له و از زندانيان سياسى دهه شصت بود. پروين نودينيان در زندان و بدنبال شکنجه هاى مستمر به بیماری “اسکلرو درمی” مبتلا شد و قريب بيست سال با اين بيمارى جنگيد.  

درگذشت پروين نوينيان را به اعضاى خانواده٬ رفقا نسان و اسد نودينيان٬ بستگان و همرزمان پروين صميمانه تسليت ميگوئيم. يادش گرامى باد!

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٠ اوت ٢٠١١ – ٢٩ مرداد ١٣٩٠