قصابخانه سایپا - ایران خودرو
انگشتان شهریاری قطع شد!

بنا به خبر دریافتی، شهریاری یکی از کارگران زحمتکش شیفت شب پای پرس (پرسکار) مجموعه پرسی ایتکو پرس سایپا - ایران خودرو٬ در هفته پیش در حالیکه مشغول کار بود٬ بطور ناگهانی بعلت خرابی و نقص فنی سیستم چشمی پرس، دستگاه پرس چند تنی بر روی دستش فرود آمد و چهار انگشت او متلاشی و قطع شد. در حالیکه شهریاری از درد به خود می پیچید و فوران خون ناشی از قطع انگشتان دستگاه پرس و محل کار را بشدت آغشته بود٬ عوامل کارفرما با خونسردی و بی توجهی نظاره گر این صحنه تلخ و دردناک بودند.

کارگران دست از کار کشیده و در نهایت اندوه و خشم در محل جمع شده بودند. سرانجام پس از کلی اهمال و کارشکنی از جانب کارفرما٬ شهریاری به درمانگاه درجه چندمی در کرج منتقل شد. "نیاکان" مدیر جنایتکار و دزد ایتکو پرس و همدستانش تلویحا گفته اند بروز این سوانح در ایتکو پرس عادی بوده و دلیل اصلی این اتفاقات بی توجهی و بی دقتی خود کارگران در حین انجام کار است. در طی این چند روز شهریاری به همراه خانواده اش با چهار انگشت قطع شده با جسم و روانی خرد شده٬ با جیب خالی و در نهایت تنگدستی و عدم امکانات پزشکی مناسب سرگردان به دنبال معالجه است.

این اولین و آخرین مورد از قطع انگشتان و دست و اعضای بدن کارگران در زیر آوار دستگاههای چند تنی فرسوده و اسقاطی پرس در کارخانه ایتکو پرس نیست. اعمال و فشار بیش از حد کار کنتراتی و قطعه کاری، بکارگیری دستگاههای پرس و ابزار و لوازم تولید بسیار فرسوده و از رده خارج٬ استرس و فشار روانی ناشی از جو ارعاب در محیط کار برای رسیدن به حد نصاب تعیین شده در تولید، خستگی مفرط کارگران بعلت فشار کاری بسیار بالا٬ ناچارى کارگران به انجام کار شبانه و سنگين در ازای چندرغاز دستمزد در محیطی غیر ایمن و خطرناک٬ از عوامل جنایت و قتل عام کارگران است. برخلاف آنچه سرمایه داران و حکومت اسلامیشان و همه تریبونهای نوکر میگویند حوادثی از این دست نه عادی و پیش پا افتاده است و نه بعلت بی تجربگی و ناشیگری و عدم دقت کارگران! این اتفاقات اکیدا "سوانح محیط کار" نیست. این جنایت آگاهانه و سازماندهی شده سرمایه داران برای کسب سودهای بیشتر است البته به بهای مرگ و نابودی کارگران و خانواده هایشان! مسبب و بانی این فجایع و جنایت غیر انسانی سرمایه داران و حکومت اسلامیشان هستند.

ایتکو پرس سایپا - ایران خودرو با بیش از 1200 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای از 3 ماه تا یکسال در 3 شیفت 8 ساعته کاری در شرایط کاری بسیار فشرده و سنگین و پر خطر با دستمزدهای 300 هزار تومانی از جمله مراکز پرسی مهم و اصلی ایران خودرو و سایپا میباشد. لازم به یاد آوریست تا 2 ما ه پیش ایتکو پرس از زیر مجموعه های ایران خودرو بشمار میرفت اما اخیرا به دلیل  ورشکستگی و بحران مالی در ایران خودرو با خرید بخش اعظم سهام این شرکت توسط سایپا٬ ایتکوپرس به زیر مجموعه ای از سایپا تبدیل شده اما در عین حال مجری و طرف قرارداد با سایپا و ایران خودرو میباشد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

8 ژانویه 2012 - 18 دیماه 1390