کارکنان شبکه سازان کوثر

3 ماه دستمزد معوق!

بنا به خبر دریافتی، بیش از 15 نفر از کارکنان شرکت خدمات کامپیوتری شبکه سازان کوثر علیرغم همه پیگیریهای مداوم و مکرر خود موفق به دریافت دستمزدهای 3 ماهه مرداد و شهریور و مهر ماه خود نشده اند. "کاظمی" مدیر عامل شرکت با طفره رفتن از پرداخت دستمزدها مانند همیشه وعده های امروز و فردا و جوابهای سر بالا و تهدید به اخراج را تحویل کارکنان زحمتکش میدهد.

یکی از کارکنان معترض میگفت: کلافه شده ایم، خرج و مخارج زندگی و کرایه خانه و ... که از آدم نمیگذره. هر وقت به این کاظمی هم میگوییم دستمزدهایمان را بده به نوعی شانه خالی میکند. کاظمی بارها در جواب اعتراض ما گفته است بفرمایید اگر جایی بهتر از اینجا سراغ دارید راه باز است. ما چیز زیادی نمیخواهیم. ما میگوییم اجاره خانه هایمان پس افتاده و حتی برای تهیه شیر خشک بچه هایمان با مشکل روبرو شده ایم.

شرکت شبکه سازان کوثر با بیش از 15 نفر کارگر قراردادی با قرار دادهای یکساله و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری از 9 صبح تا 5 عصر و گاها اضافه کاری اجباری تا پاسی از شب ارائه دهنده انواع خدمات کامپیوتری به شرکتها و ادارات دولتی میباشد و کارکنان شرکت در 5 مرکز خدماتی در سطح شهر تهران مستقرند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
19 آبان 1389 – 10 نوامبر 2010