کارگران سرو مشرق زمین
2 ماه دستمزد معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ دستمزدهای 2 ماهه فروردین و اردیبهشت ماه بیش از 50 نفر از کارگران شرکت انگل پیمانکاری خدمات فضای سبز شهرداری منطقه 5 تهران تا امروز پرداخت نشده است. کارگران زحمتکشی که عمدتا از شهروندان سابق افغانستانی بوده، انسانهای شرافتمندی که همه زندگی و آرزوهای انسانیشان با بمبهای ناپالم و موشکهای آمریکا و ناتو و اسلامیستهای جنایتکار حاکم بر افغانستان آماج انهدام و نابودی قرار گرفته، خانه و کاشانه و عزیزانشان را از دست داده و حالا به ناچار و با کوله باری از رنج و اندوه انسانی٬ به دنبال لقمه نانی و برای زنده ماندن به ایران تحت حاکميت رژيم اسلامى آمده اند.

کارگران زحمتکش افغانستانی بدليل محروميت از امکانات ابتدایی و انسانی٬ در ازای دستمزدهای بسیار کمتری به کارهای سنگین و سخت تن میدهند. به دنبال تشدید سیاستهای ضد پناهندگی و تشديد  سرکوب و ارعاب حکومت اسلامی برعلیه شهروندان افغانستانی٬ این روزها اوضاع و ادامه زندگی برای این شهروندان محروم به مراتب سختتر و عرصه های زندگی تنگ تر شده است. بسیاری از این کارگران در هراس از گزمه های حکومت اسلامی، در وحشت از دستگیری و بازداشت و تحقیر و ضرب و شتم و دیپورت در ساختمانهای نیمه کاره، در پارکهای محل کار و زندگیشان خود را محبوس نموده و حتی برای خرید و تهیه خورد و خوراک روزانه شان با مشکل روبرو هستند! ماموران و اوباش قاتل و سرکوبگر حکومت اسلامی پس از دستگیری و بازداشت، پس از تحقیر و ضرب و شتم و بازرسی و تفتیش بدنی پولهای ناچیز و گوشی موبایل را دزدیده و در گوشه ای این عزیزان را رها میسازند. این بخشی از "هنر" دنیای سیاه و وارونه ماست.

شرکت پیمانکاری سرو مشرق زمین با 50 نفر کارگر که در شرایط کاری نه قراردادی و نه روزمزد هستند٬ فقط به کارگران گفته اند ماهی 300 هزار تومان به شما میپردازیم که البته از پرداخت همین دستمزد هم بیشرمانه طفره میروند٬ با ساعت کاری شبانه روزی در ایام تعطیل و غیر تعطیل طرف قرارداد شهرداری منطقه 5 تهران و ارائه دهنده خدمات مربوط به پارکها و فضای سبز میباشد. این کارگران زحمتکش از شهروندان افغانستانی بوده که عمدتا بعلت اقامت غیر قانونی در ایران و محرومیتها و مشکلات ناشی از اقامت غیر قانونی در شرایط معیشتی و کاری بسیار سختی بسر میبرند و محل زندگی جمعی آنها اتاقکهایی است که در مجاورت دستشویی پارکها در اختیار آنها گذاشته اند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٧ مه ۲۰١۲ – ٧ خرداد ١٣٩١