کارگران شرکت دارو گستر یاسین
دستمزدهای اردیبهشت معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ هم اکنون با گذشت 5 روز از پایان ماه خبری از پرداخت دستمزدهای اردیبهشت  بیش از 45 نفر از کارگران شرکت دارو گستر نیست. در چند روز گذشته تعدادی از کارگران با مراجعه به عوامل کارفرما خواستار دریافت دستمزدهای اردیبهشت ماه خود شده اند اما عوامل کارفرما با جوابهای سربالا فعلا بودجه نداریم و ارائه وعده های دروغین امروز و فردا و حتی در مواردی با تهدید کارگران معترض به اخراج از کار همچنان از پرداخت دستمزدهای کارگران طفره میروند.

یکی از کارگران میگفت: الان 2 ماه است اجاره خانه ام عقب افتاده، قادر به خرید حتی یک کیلو گوشت و یک حلب روغن برای خانواده ام نیستم، تفریح و مسافرت که هیچی، بهداشت و دکتر و دارو و تحصیل بچه ها و خورد و خوراکمان همه به تخت سنگ نداری و فقر و بی پولی ميخورد. افزایش قیمتها لحظه ای و ساعتی است. ما کارگران و خانواده هایمان از یکطرف با دستمزدهای بسیار اندک و ناچیز که بموقع هم پرداخت نمیشود و از طرف دیگر با گرانی و تورم سرسام آوری که همه سودش به جیب سران و باندهای حکومت اسلامی میرود٬ واقعا برای ادامه زندگی به بحران برخورده ایم.

شرکت دارو پخش یاسین با 45 نفر کارگر قراردادی و روز مزد و ساعت کاری با افزایش یک ساعت   از 8 صبح تا 5 عصر و اضافه کاری اجباری بدون محاسبه و پرداخت مبالغ ساعات اضافه کاری با دستمزدهای 300 هزار تومانی از جمله شرکتهایی گسترده در زمینه واردات و توزیع دارو در سطح ایران میباشد. انبار اصلی شرکت در جاده مخصوص کرج واقع است.

حسینی و همدستانش در شرکت از طریق استثمار کارگران و در تبانی و زد و بند با باندهای حکومت اسلامی در زمینه تهیه و توزیع و فروش انواع داروهای قاچاق و کمیاب و تقلبی ثروتهای میلیاردی به جیب میزنند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٧ مه ۲۰١۲ – ٧ خرداد ١٣٩١