کارگران شرکت آرم فرم
13 ماه دستمزد،عیدی و سنوات معوق!

در اطلاعیه قبلی در تاریخ 29/12/90 اعلام داشتیم بیش از 150 نفر از کارگران شرکت آرم فرم دستمزدهای 11 ماهه را به انضمام عیدی و پاداش پایان سال را دریافت ننموده و عوامل کارفرما همچنان در عین عدم پرداخت دستمزدها با حرص و ولع بیشتری به استثمار وحشیانه کارگران مشغولند. تا روز پنجم خرداد ماه دستمزدهای معوق و پرداخت نشده کارگران به 13 ماه میرسد و علیرغم 13 ماه دستمزد معوق هم اکنون با گذشت 3 ماه از پایان سال خبری هم از پرداخت عیدی و سنوات کارگران نیست.

شکایت به مراکز حکومت اسلامی و پیگیری تعدادی از کارگران اخراجی برای دریافت دستمزدهای دریافت نشده همچنان ادامه دارد. آشوری مدیر شرکت و همپالگیهای دزدش با پرداخت رشوه و زد و بند با باندهای حکومت اسلامی در ادارات کار و بیمه٬ شکایت و اعتراض کارگران اخراجی را عملا عقیم و بی نتیجه ساخته اند.

یکی از کارگران اخراجی میگفت: به هر دری میزنیم٬ به هر کجا میرویم بیفایده و بسته است. در این مملکت اگر یک نفر انسان محتاج از رو ی ناچاری لقمه نانی را از جایی برای شکم گرسنه خانواده اش بردارد بر طبق موازین حکومت اسلامى جرمش دزدی محرز است. آخوندهای اسلامی برایش حکم شرعی صادر ميکنند و شايد دست و پایش را قطع نمایند تا درس عبرتی باشد و همگان بدانند که نبايد به  حریم مالکیت خصوصی تعرض کرد. اما امثال آشورى و حکومتيها و سرمايه داران که هر روز و هر دقيقه کارشان دزدى از کارگران است راست راست راه ميروند!

شرکت آرم فرم با بیش از 150 نفر کارگر قراردادی و سفید امضا با دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری نامحدود بنا به نیاز کارفرما مجری احداث پروژه های راه سازی و ساختمانی است. هم اکنون کارگران شرکت در پروژه ساختمان سایپا در کاشان و بخشی دیگر از کارگران در پروژه های ساختمانی در ارومیه مشغول به کارند. دفتر مرکزی شرکت در خیابان قائم مقام تهران است.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٧ مه ۲۰١۲ – ٧ خرداد ١٣٩١