کارگران کارخانه یخچال سازی ایران پویا

چهار ماه دستمزد معوق

بنا به خبر دریافتی، بیش از 600 نفر از کارگران رسمی و قرار دادی کارخانه یخچال سازی ایران پویا 4 ماه است که ریالی دستمزد دریافت نکرده اند. طی این مدت به کرات کارگران با تعطیلی کار و تجمع در محوطه کارخانه خواستار دریافت دستمزدهای عقب افتاده شان شده اند اما همیشه عوامل کارفرما با کار شکنی و تهدید به اخراج کارگران از پرداخت دستمزدها خودداری نموده اند.

علاوه بر نپرداختن دستمزدها، اخراج مداوم کارگران و خطر بیکار سازیها در راه است. سال گذشته بیش از 1000 کارگر در این مرکز صنعتی مشغول به کار بودند که تا امروز بیش از 400 نفر از این کارگران از کار اخراج و بیکار شده اند. با اینحال روند اخراج و بیکار سازی همچنان ادامه دارد. عوامل کارفرما اعلام کرده اند ما نه تنها فعلا برای پرداخت دستمزدها پول نداریم تازه عده ای از کارگران رسمی از میا ن این 600 نفر هم باید بازخرید اجباری بدون هیچ مزایائی (اسم رمز اخراج محترمانه) شوند. هم اکنون مدیریت کارخانه برای تسلیم نمودن کارگران رسمی به بازخرید اجباری به انواع ترفندها و کار شکنی علیه این کارگران زحمتکش متوسل شده است.

یکی از کارگران رسمی میگفت: میخواهند با صرف کمترین هزینه از شر!! ما خلاص شوند و برای کسب سود بیشتر در مقابل اخراج 2 نفر کارگر رسمی فقط یک نفر کارگر قرار دادی با شرایط کاری و دستمزدی بسیار پائین و بدتر را استخدام میکنند .

کارخانه یخچال سازی ایران پویا واقع در جاده مخصوص کرج با بیش از 600 کارگر - 400 نفر رسمی و 200 نفر قرار دادی - و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری از 7 صبح تا بعد  3 بعدازظهر، سازنده انواع یخچال و پروفیل آلومینیومی میباشد که بعلت دزدیهای کلان عوامل حکومت اسلامی به ورشکستگی مالی کشیده شده و به همین دلیل هم اکنون خط تولید یخچال متوقف شده و در حال حاضر خط تولید پروفیل آلومینومی برقرار است. این کارخانه تحت نظارت و مالکیت باندهای دزد و مافیایی حکومت اسلامی سرمایه داران در بنیاد مستضعفان میباشد .

 

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
14 آبان 1389 – 5 نوامبر 2010