کارگران جنرال مکانیک
اخراج٬ دستمزدهای معوقه

بنا به اعلام و تصمیم عوامل کارفرما طی هفته گذشته 9 نفر از کارگران به بهانه های عدم نیاز کاری و مشکلات اقتصادی شرکت از کار اخراج شده اند. اعتراض و پیگیریهای تاکنونی کارگران برای بازگشت به کار متاسفانه تا امروز به هیچ نتیجه ای نرسیده است. اخراج و بیکار سازی کارگران به دستور "یاری" مدیر عامل شرکت در شرایطی صورت میگیرد که مابقی کارگران همچنان با عدم دریافت دستمزدهای ناچیزشان روبرو هستند. دستمزد و مبالغ اضافه کاری مرداد ماه کارگران در شرایطی پرداخت نشده که تا چند روز آینده دستمزدهای معوق شهریور ماه هم به آن اضافه خواهد شد.

به دنبال اعتراضاتی که در روزهای گذشته کارگران داشته اند٬ یاری گفته است شاید تا هفته های آینده فقط دستمزدهای مرداد ماه را پرداخت نماییم. بنا به خبر موثق٬ اخیرا یاری و همدستانش به بهانه بحران مالی و دستمزدهای پرداخت نشده کارگران، از طریق زد و بند و باند بازی با سران حکومت اسلامی سرمایه داران از یکی از بانکهای حکومتی مبلغ 4 میلیارد تومان وام با بهره بانکی بسیار پایین دریافت نموده اند. ظاهرا برای پرداخت دستمزدهای معوق کارگران!؟ اما این پول قبل از آنکه بابت دستمزد کارگران پرداخت شود میان یاری و همدستانش و تعدادی از اوباش و لاشخورهای حکومتی تقسیم شده است.

لازم به یاد آوریست یاری و همدستانش خبر دریافت وام را بشدت از کارگران ناراضی و معترض پنهان داشته اند. یکی از کارگران در اينمورد میگفت: به نام حسنی و به کام حسینی!؟

هم اکنون در شرکت جنرال مکانیک بخش پروژه احداث بزرگراه "حصارک - بلوار آسیا" در غرب تهران٬ بیش از 200 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای 3 ماهه، سفید امضا و یکطرفه و پایه دستمزدهای 303 هزار تومانی در 2 شیفت 12 ساعته و سنگین از 6 صبح تا 6 عصر و از 6 عصر تا 6 صبح مشغول به کارند. کمپ محل زندگی بیش از 60 نفر از کارگران شهرستانی بدون کمترین امکانات غذایی، بهداشتی و استراحتی در همین منطقه مستقر است و مابقی کارگران بدون امکانات سرویس و با مشکلات زیاد از شهرکها و زاغه نشینهای اطراف تهران خود را به محل کار میرسانند. شرکت جنرال مکانیک تحت نظارت باندهای مافیایی و دزد بنیاد مستضعفان حکومت اسلامی میباشد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٣ شهريور ١٣٨٩ – ١۴ سپتامبر ٢٠١٠