اخراج و دیپورت کارگران شهرداری منطقه 5 تهران محکوم است!

بنا به اخبار دريافتى٬ در ادامه سياست پاکسازى قومى حکومت اسلامى٬ طی چند روز گذشته بیش از 60 نفر از کارگران فضای سبز شهرداری منطقه 5 تهران٬ در اقدامی هماهنگ از جانب اوباش حکومت اسلامی در شهرداری منطقه 5 و نیروی انتظامی بطرزی فاشیستی مورد ضرب و شتم، دستگیری و دیپورت به جهنم افغانستان قرار گرفتند. این اقدام ضد انسانی و جنایتکارانه در حالیست که هر یک از این کارگران زحمتکش هم اکنون دو ماه و نیم دستمزد معوق از شهرداری منطقه 5 تهران طلبکارند. بسیاری از این کارگران زحمتکش سالهاست که به همراه خانواده هایشان در ایران تحت حاکمیت سیاه اسلامی در شرایط فقر و تحقیر و محرومیت از انواع خدمات ابتدایی زندگی کرده اند.

اين خبر مشتى از خروار است. در ايران بيش از هر وقت ديگر يک پاکسازى قومى در جريان است. کارگران و نان آوران خانواده دسته دسته دستگیر و از ايران اخراج ميشوند. اردوگاههاى موقت اين شهروندان چيزى شبيه اردوگاه نازيها است. اموال و دستمزدهايشان مصادره و بالا کشيده ميشود. اعضاى خانواده هايشان پراکنده و تحت تعقيب اند. کسانى که حتى شناسنامه هم ندارند و موجوديت شان ممنوع اعلام شده است و در مناطق جنوبی و حاشیه تهران از قبیل مامزن، قرچک٬ ورامین و سعید آباد٬ در حالیکه سرپرست خانواده را از دست داده اند، در نهایت فقر و گرسنگى با کابوس یورش و اذیت و آزار گزمه های اسلامی نفس ميکشند. کودکان برای تهيه لقمه نانی راهی بازار کار شده اند. این کودکان معصوم در مراکز کار و کارگاههای کوچک از جانب سرمایه داران سودجو هدف انواع سو استفاده های جسمی و جنسی واقع میشوند. تعدادی از این کودکان در حالیکه در دستان نحیف و کوچکشان دسته هایی گل دارند در ورودی قبرستان بهشت زهرا، در بزرگراه ها و پشت چراغهای قرمز با التماس به عابرین گل می فروشند. جمعی دیگر از این کودکان توسط باندهای مافیایی و وابستگان حکومت به اسارت گرفته شده اند.

این کودکان به جای آموزش و برخورداری از یک زندگی ایمن در کنار خانواده هایشان از صبح تا شب در میان انبوهی از زباله ها به دنبال لقمه نانی سرگردانند. زباله هایی که در میانش کاندوم، تیغ، انواع ضایعات و پسمانده های میکروبی بیمارستانی و شهری در کمین این کودکان بیگناه است. بنا به آمارهای خود حکومت اسلامی ابتلا به بیماری ایدز بخصوص در میان کودکان زباله گرد در سطح شهر تهران رشد بیسابقه ای یافته است. اینها همه از برکات حکومت اسلام و خدا و عوامل جنایتکاریست که با طناب ناسیونالیسم و مذهب و سرمایه داری زندگی انسانها را به دار کشیده اند.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٠ خرداد ۱۳۹۱- ٩ ژوئن ۲۰۱۲