کارگران شرکت راه آهن تهران (مه ریل)
یکماه دستمزد معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 150 نفر از کارگران راه آهن تهران تحت پوشش شرکت انگل پیمانکاری مه ریل٬ دستمزدهای خرداد ماه خود را دریافت ننموده اند. در طی چند روز گذشته مراجعات و اعتراضات کارگران به قصریانی مدیر شرکت و دیگر عوامل کارفرما برای دریافت دستمزدهای خرداد ماه بی نتیجه بوده است. قصریانی مدیر شرکت و دیگر همدستانش که دستمزدهای ناچیز و نان شب خانواده های کارگری را در حسابهای بانکیشان به گرو گرفته اند٬ در جواب کارگران معترض با کارشکنی و تهدید کارگران به اخراج و با وعده های دروغین امروز و فردا از پرداخت دستمزدهای کارگران خودداری می ورزند.

یکی از کارگران میگفت: هر روز صاحبخانه با خشم و عصبانیت به من و خانواده ام آویزان است، اینقدر امروز و فردا گفته ام و خودم را در برابر صاحبخانه پنهان نموده ام خجالت می کشم. از اول صبح تا شب از ما کار می کشند٬ نه جمعه داریم نه شنبه٬ نه اول ماه داریم نه پایان ماه، این همه کار و فشار و بدبختی را سوارمان کرده اند٬ آخر سر هم خبری از همین دستمزدهای چندرغاز نیست. دستمزدهای ما کارگران در حسابهای بانکی قصریانی تلنبار شده و سودش را میبرد و سهم ما و خانواده هایمان شرمندگی و گرسنگی و محرومیت است.

شرکت انگل پیمانکاری مه ریل با بیش از 150 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای 3 ماه تا یکسال و ساعت کاری از صبح تا شب و کار اجباری در تعطیلات با دستمزدهای 380 هزار تومانی٬ ارائه دهنده انواع خدمات فنی و مستقر در راه آهن تهران میباشد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢۵ تیر ١٣٩١ - ١۵ ژوئیه ٢٠١٢