قصابخانه ایران خودرو٬
تاندون دست رسول باقری قطع شد!

بنا به خبر دريافتى٬ رسول باقری کارگر سایت یک ایتکو پرس در حین کار بشدت دچار حادثه شد. رسول در حالیکه با دستگاه بالابر مشغول جابجایی قطعات آهنی بود٬ ناگهان بر اثر فرو ریختن ورقه های سنگين آهن دستش در زیر آواری از قطعات و ورقه های تیز و برنده ماند. در این حادثه دست و انگشتان رسول له و بشدت صدمه دید و تاندون دستش نیز پاره شد. این حادثه تلخ و ناگوار اولین و آخرین فاجعه هولناک برای کارگران ايران خودرو و خانواده هایشان نیست. مجتمع صنعتى ايران خودرو از جمله مراکز صنعتى است که توسط پاسدار کمیته چی های جنایتکار دیروز و سرمایه داران نو کیسه امروز به اردوى بردگى مدرن تبديل شده است. طبق معمول تلمبار شدن سرمايه از مسير خونين مرگ و نیستی و قطع اعضاى بدن کارگران زحمتکش طی میشود.

یکی از کارگران ایتکو که از این حوادث بسیار عصبانی بود می گفت: خودتان قضاوت کنید، آخر هر چیزی حد و حدود و ظرفیتی دارد. این نیاکان (مدیر ایتکو پرس) دزد و فاسد و همدستانش اصلا فکر نمیکنند که کارگر هم آدمیزاد است و هر انسانی توانائی مشخص و محدودی دارد. این آقایان برای سود بیشتر از سال پیش تاکنون حجم و سرعت کار را به طرز سرسام آوری تا سقف دو برابر افزایش دادند و اکثر کارها را بصورت کنتراتی و قطعه کاری در آورده اند! مثلا کارگر پای پرس قطعه کاری که پارسال روزانه 700 قطعه کار تحویل میداد٬ امروز بایستی 1400 قطعه کار تحویل دهد. در غیر این صورت این کارگر٬ از دید نیاکان مدیر و فرزانه پور مدیر تولید٬ کارگری ناتوان و کارشکن و ضرر ده است که باید از شرش خلاص شوند. باید اخراجش کنند. باید او و خانواده اش را از نان خوردن ساقط کنند و تا دلت بخواهد کارگر ارزان فراوان است.

رسول باقری هم اکنون در استعلاجی بسر میبرد با جیب خالی و وحشت ناشی از بیکاری و اخراج به دلیل ناتوانی جسمی که در راه است. بانى و مسبب اصلی همه جنايتهاى موسوم به "حوادث محل کار"٬ فقدان و يا کمبود سيستم ايمنى کار بدليل صرفه جوئى سرمايه داران است. سرمايه دار براى کسب سود بيشتر تنها ميتواند از جان کارگر "ولخرجى" کند. این سرمايه داران جنايتکار اسلامى هدفى جز کسب سود بیشتر ندارند و در اينراه جان کارگران زحمتکش و سرگذشت ناگوار خانواده های کارگرى برایشان کمترين ارزشى ندارد.

رفقای کارگر!
هر روز و هر ساعت در گوشه اى از ايران جان عده اى از طبقه ما در پاى منافع سرمايه قربانى ميشود. اين محل کار است يا کشتارگاه؟ اين مرکز توليد صنعتى است يا قصابخانه؟ اين چه وضعيتى است که عده اى مفتخور و قاتل به دهها ميليون کارگر و خانواده هايشان تحميل کرده اند؟ ديگر بس است! نبايد به اين بردگى و قتل عام کارگران در محيط کار تن داد. اين وضعيت قابل تغيير است و فقط نيروى متحد کارگران ميتواند آنرا تغيير دهد.

پنج روز شش ساعته کاری در هفته، مرخصی و استراحت مناسب با نوع کار، قرارداد مستقيم و استخدام رسمى٬ حقوق متناسب با هزينه هاى روز٬ کار يا بیمه بیکاری مکفی، شرایط ایمن کار مطابق استانداردهای موجود جهانی هر رشته صنعتى٬ کنترل دائمى نمايندگان کارگران بر ايمن بودن محيط کار٬ حق تشکل و اعتصاب از جمله حقوق پايه اى ماست که توسط سرمایه داران و حکومت ضد کارگر اسلامیشان سرکوب و لگد مال شده است. براى تحقق اين حقوق پايه اى باید متشکل شويم و قدرتمان را بميدان بياوريم. بايد جنبش مجمع عمومى را دامن زنيم و براى ايجاد شوراى کارخانه گام جدى برداريم. بايد بر خواستهايمان تاکيد و با اتکا به اعتراض دسته جمعى و سلاح اعتصاب به مقابله اين شرايط جهنمى برويم. بايد متحدانه علیه این نظم وحشیانه و ضد کارگرى به پاخیزیم.

سایت یک و دو ایتکو پرس با بیش از 1500 کارگر قرار دادی و سفید امضا با دستمزدهای 300 هزار تومانی در 3 شیفت 8 ساعته بسیار سنگین و پر خطر کاری از مجموعه های اصلی پرسی ایران خودرو میباشد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢١ شهريور ١٣٨٩ – ١٢ سپتامبر ٢٠١٠