کارکنان آموزش و پرورش منطقه 5 تهران
تمدید قراردادها، کاهش دستمزدها!

در اطلاعیه قبلی در تاریخ 12/2/91 اعلام داشتیم با اینکه بیش از 2 ماه از سال جدید هم میگذرد٬ اداره آموزش و پرورش منطقه 5 تهران همچنان از تمدید قراردادهای کاری بیش از 500 نفر از کارکنان این مرکز خودداری نموده و با عدم پرداخت مبالغ مربوط به اضافه کاری فروردین ماه و سنوات پایان سال کارکنان٬ همچنان به کارشکنی و دزدی از دستمزدهای ناچیز کارکنان زحمتکش ادامه میدهد. حالا با گذشت 4 ماه از آغاز سال جدید هم خبری از پرداخت سنوات پایان سال نیست. ظاهرا حضرات و اوباش اسلامی در آموزش و پروش به صرافت تمدید قراردادهای کاری پرسنل افتاده اند. البته پس از 4 ماه کشمکش و جدال با معلمین و نیروهای خدماتی، در چند روز گذشته قراردادهای کاری و یکساله کارکنان را تمدید نموده اند. البته با شرط کسر مبلغ 50 هزار تومان از دستمزد ماهیانه هر یک از کارکنان!؟ کسر مبلغ 50 هزارتومان از دستمزدهای ماهیانه خشم و اعتراض معلمین و نیروهای خدماتی را بر انگیخته است. به دنبال اعتراضات مکرر کارکنان "زینالی" مدیر آموزش و پرورش منطقه 5 با عوامفریبی و ریاکاری گفته است: مدرک تحصیلی شماها دیپلم است، این دستمزدها برای شما زیاد است؟ نگران نباشید در پایان سال دستمزدهای کسر شده را به شماها برمیگردانیم!

یکی از نیروهای خدماتی میگفت: پس از 4 ماه از پایان سال هنوز سنوات ما را نداده اند، با این گرانی و تورم، با این فقر و بدبختی 50 هزار تومان در زندگی ما وزنه سنگینی است. این را هم بالا کشیده اند. حالا که اعتراض می کنیم و حقمان را می خواهیم، زینالی میگوید پایان سال پولهایتان را به شما برمیگردانیم. ظاهرا قرار است دستمزدهای ناچیز و نان شب خانواده های ما به جیب سران حکومت اسلامی به مهمانی برود!

آموزش و پرورش منطقه 5 درغرب تهران در اتوبان ستاری واقع است. اعتراض و پیگیری بیش از 500 نفر از معلمین و کارکنان زحمتکشی که خواستار حذف قانون کذایی  کسر و دزدی 50 هزار تومان از دستمزدهای ماهیانه و همچنین دریافت سنوات پایان سال میباشند ادامه دارد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢۵ تیر ١٣٩١ - ١۵ ژوئیه ٢٠١٢