کارگران شرکت آرم فرم
اخراج ازکار، 14 ماه دستمزد و عیدی و سنوات معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ تا نوزدهم تیر ماه در حالیکه کارگران زحمتکش شرکت آرم فرم 14 ماه دستمزد و سنوات و عیدی پایان سال را طلبکارند، بنا به دستور آشوری مدیر شرکت از چند روز پیش کارگران مستقر در پروژه احداث ساختمان سایپا در کاشان که رو به اتمام است از کار اخراج شده و بیش از 20 نفر از کارکنان دفتر مرکزی شرکت در تهران نیز از کار بیکار و اخراج شده اند. آشوری و همدستانش که دستمزدهای بیش از یکسال کارگران را بواسطه وعده های دروغ امروز و فردا بالا کشیده اند٬ حالا با اتمام پروژه احداث ساختمان سایپا در کاشان و برای گریز از دست کارگران معترض و ناراضی که هر روزه در مقابل شرکت دست به اعتراض و تجمع می زنند٬ ظاهرا شرکت را تعطیل نموده و با اینحال کارگران اخراجی با دستمزدهای معوق بلاتکلیف و سرگردانند. علاوه بر اینها شکایت و اعتراضات کارگران اخراجی به ادارات بیمه و کار حکومت اسلامی بعلت همکاری و همدستی عوامل حکومتی در این ارگانهای فرمایشی با آشوری و سرمایه داران بی نتیجه و رها شده مانده است.

یکی از کارگران اخراجی میگفت: واقعا خسته شده ایم، هیچکس و هیچ مرجعی به ما کارگران جوابگو نیست. خانواده هایمان از فقر٬ گرانی٬ نداری و سرگردانی به تنگ آمده اند. 14 ماه دستمزد و عیدی و سنوات را طلبکاریم، حالا هم از کار اخراج و بیکار شده ایم. در این مملکت به غارت رفته توسط حکومت اسلامی و سرمایه داران هیچ حساب و کتابی در کار نیست. قانونش، از قانون جنگل هم وحشیانه تر و بدتر است. هر روز اول صبح با جیب خالی، با بدهکاری و کابوس اجاره خانه و ... بلاتکلیف دراین هوای گرم در برابر اداره کار و بیمه و یا دفتر این شرکت لعنتی سرگردانیم. معلوم نیست دنبال شکایت و نخود سیاه بگردیم، دنبال کار و درآمد بگردیم یا به هزار و یک مشکل و بدهکاری و این زندگی نابسامان برسیم. در این شرایط سیاه و دراین جهنم یک کیلو گوشت مرغ که تا چند ماه پیش 3 هزار تومان بود حالا به 7 تا 8 هزار تومان رسیده، همه هزینه های زندگی همینطور رو به افزایش است، این از زندگی و معیشت و این از کار و شغل و درآمد ما کارگران در سایه حکومت فاسد و دزد اسلامی سرمایه داران!

 شرکت آرم فرم با بیش از 150 نفر کارگر قراردادی و سفید امضا و فعلا اخراجی و بلاتکلیف! با دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری نامحدود بنا به منافع و نیاز کارفرما!٬ مجری احداث انواع پروژه های راه سازی و ساختمانی است. دفتر مرکزی شرکت در خیابان قائم مقام تهران و هم اکنون کارگران شرکت در پروژه ساختمان سایپا در کاشان و بخشی دیگر از کارگران در پروژه های ساختمانی در ارومیه مشغول به کارند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢۵ تیر ١٣٩١ - ١۵ ژوئیه ٢٠١٢