کارگران کارخانه دمافین
بیمه بی بیمه، سنوات و مرخصی معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ 4 ماه حق بیمه بیش از 120 نفر از کارگران توسط وزیریان مالک کارخانه دمافين پرداخت نشده است. علاوه برحق بیمه مبالغ مربوط به سنوات و مرخصی های استفاده نشده کارگران در پایان سال گذشته نیز پرداخت نشده و بلاتکلیف به قوت خود باقی است. مبالغ حق بیمه هر ماهه از جانب وزیریان بطور منظم از دستمزدهای ناچیز کارگران کسر و برداشت میشود اما عوامل کارفرما به جای واریز مبالغ به اداره بیمه این پولها را در حسابهای شخصی خود نگاه داشته و بالا کشیده اند. هم اکنون بعلت عدم واریز حق بیمه ها از جانب کارفرما دفترچه های خدمات درمانی خانواده های کارگران٬ که مراکز درمانی بدون امکانات و درجه چندم هم طرف قراردادش هستند٬ از پذیرش کارگران و خانواده هایشان خودداری می ورزند.

یکی از کارگران میگفت: بخاطر دستم که بر اثر کار در همین کارخانه صدمه دیده دچار درد و رنج 24 ساعته ام. پزشکان میگویند نیاز به جراحی با هزینه چند میلیونی دارد. حالا من مانده ام با بیماریم، با دفترچه بی اعتبار خدمات درمانیم و با هزینه های چند میلیونی دوا و دکتر. این نسخه جنایت و دزدی است که سرمایه داران و حکومت اسلامیشان برای ما کارگران و خانواده هایمان پیچیده اند.

کارخانه دمافین با 120 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای سه ماه تا یکسال و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری از 30/7 تا 30/4 و اضافه کاری اجباری تا شب٬ واقع در جاده مخصوص کرج سازنده انواع رادیاتورها و خنک کننده های بزرگ صنعتی میباشد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری – تشکیلات کانادا

١۶ آوریل ۲۰١۲