اخراج کارگران شرکت قطعات خودرو شهاب شمس!

بنا به خبر دریافتی، از 20 روز پیش تاکنون بطور مداوم و تدریجی بیش از 100 نفر از کارگران شرکت تولید قطعات خودرو شهاب شمس به دستور شاملو مدیر شرکت از کار اخراج و بیکار شده اند. هر یک از کارگران اخراجی حداقل دارای 2 تا 5 سال سابقه کار بوده و اعتراض و پیگیریهای تاکنونی شان برای بازگشت به کار بی نتیجه بوده است. شاملو مدیر شرکت گفته است: با این گرانی و افزایش لحظه به لحظه قیمت مواد اولیه و با این تحریمهای اقتصادی، ادامه کار برای ما به مشکل و بن بست خورده است.

بار گرانی و افزایش نجومی قیمتها بر دوش ما کارگران است. سرمایه داران و حکومت اسلامی فشار تحریمهای اقتصادی و گرانی را به ما منتقل میکنند و ما کارگران و خانواده هایمان هستیم که بایستی تاوان جدال و کشمکش حکومت اوباش اسلامی را با دولتهای امریکا و اروپا بر سر بمب اتم و هر جنایتی که مرتکب میشوند بپردازیم. سهم ما کارگران و خانواده هایمان از کشمکش و اختلاف باندهای جانی حکومت اسلامی با دولتهای امریکا و اروپا، اخراج و بیکاری، گرانی و فقر و گرسنگی و بدبختی بیشتر است. نه اوباما، نه خامنه ای و نه هیچیک از این جنایتکاران بیکاره هدف این فشارها و تهدیدها و جنگ تروریستی نیستند.

شرکت تولیدی قطعات خودرو شهاب شمس واقع در جاده مخصوص کرج با بیش از 1000 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای سفید امضا یکماهه تا یکساله و دستمزدهای 380 هزار تومانی و ساعت کاری از صبح تا شب، تولید کننده انواع قطعات و لوازم یدکی خودرو میباشد. با توجه به بحران اقتصادی و ورشکستگی مالی و تعطیلی برخی از خطوط تولیدی شرکت، از هم اکنون شمارش معکوس برای اخراجهای بیشتر کارگران شروع شده است.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
12 تیر 1391 - 2 ژوئیه 2012