انفجار خط لوله گاز پالايشگاه هاشمى نژاد
٣٠ کشته و زخمى

بنا به خبر دريافتى٬ حوالى ظهر ديروز جمعه ١٩ شهريور٬ انفجارى در مسير انتقال گاز از سرخس به مشهد در پالايشگاه هاشمى نژاد روى داد. اين انفجار که در اثر برخورد يک بيل مکانيکى به لوله انتقال گاز رخ داد به آتش سوزى وسيعى با ابعاد صدها متر منجر شد. در کانون انفجار ٣۶ کارگر و مهندس مشغول بکار بودند که متاسفانه سوختگى شش نفر بحدى شديد بوده که شناسائى آنها دشوار است. بدنبال مهار آتش سوزى و بعد از ساعاتى٬ زخمى ها٬ دستکم ٢٠ نفر٬ توسط بلگردها به بيمارستان امام رضاى مشهد منتقل شدند.

عليرضا غريبى مدير عامل شركت مهندسى و توسعه گاز ايران جمعه شب مدعى شد که اين انفجار تلفات جانى در بر نداشته است. اما تدريجا اعتراف کردند که "در اثر انفجار پنج نفر از پيمانکاران شرکت مهندسی و توسعه گاز ايران کشته و 16 نفر نيز زخمی شده اند" . همينطور اعلام کردند که در اثر اين انفجار لوله گاز پالايشگاه هاشمى نژاد سرخس٬ سه استان شرق کشور با محدوديت گاز روبرو شده چون بجز "از سرويس خارج شدن پالايشگاه هاشمی نژاد تعداد 8 حلقه از چاههای نفت مناطق مرکزی ايران نيز برای رعايت ايمنی به طور موقت از مدار توليد گاز خارج شده اند" . اخبار مستقل دريافتى ما آمار کشته شدگان را دستکم شش نفر و تعداد زخمى ها را بيشتر از ٢٠ نفر ذکر ميکند.

کار در مناطق کوهستانى که در آن لوله گاز رد شده است مخاطراتش بسيار بيشتر است و رفع اين مخاطرات لازمه اش تامين امنيت فنى کار در سطوح بالاترى است. اين اقدام بدليل صرفه جوئى سرمايه داران صورت نميگيرد و لذا محيطهاى کار بويژه پالايشگاهها مرتبا با انفجار و "حوادث محيط کار" روبرو ميشود و جان عده اى از شريفترين عناصر طبقه کارگر را ميگيرد. امروز "ستاد بحران" بدنبال انفجار تشکيل شده تا انتقال و فروش گاز به استانهاى خراسان شمالى٬ جنوبى٬ و رضوى را از سر گيرد. اما هيچوقت "ستاد بحران" براى استاندارد کردن امنيت محيط کار که رابطه مستقيم با جان کارگران دارد ايجاد نميشود٬ چون براى سرمايه داران اسلامى نمى صرفد!   

حزب جان باختن کارگران و کارکنان پالايشگاه هاشمى نژاد را به اعضاى خانواده آنها و همکاران و طبقه کارگر ايران صميمانه تسليت ميگويد. حزب براى زخمى هاى انفجار ديروز آرزوى بهبود و سلامت مجدد دارد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

٢٠ شهريور ١٣٨٩ – ١١ سپتامبر ٢٠١٠