کار گران سایپا یدک
بن ها و کارانه های ما چه شد؟

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 1900 نفر از کارگران سایپا یدک تاکنون موفق به دریافت مبالغ کارانه مربوط به اردیبهشت ماه خود٬ که حداقل ماهی 100 هزار تومان است٬ نشده اند. این کارگران همچنین مبالغ بن های خوار و بار مربوط به اردیبهشت ماه را نیز دریافت ننموده اند. علاوه بر این٬ دستمزدهای کارگران که قبلا بموقع پرداخت می شد از آغاز سال جدید با وقفه و کار شکنی پرداخت می شود.

طی روزهای گذشته با وجود پیگیری و برخی اعتراضات که کارگران داشته اند٬ کارگران از عموزاده مدیر سایپا یدک و درویش چهره منفور ضد کارگری چیزی جز وعده های دروغ امروز و فردا و تهدید نشنیده اند. عوامل کارفرما در بسیاری موارد کارگران معترض را به اخراج تهدید نموده اند.

سایپا یدک دارای بیش از 1900 نفر کارگر قراردادی سفید امضا با پایه دستمزد های 264 هزار تومانی است. این کارگران در دفتر مرکزی واقع در جاده مخصو ص کرج، نمایندگیها و انبارها مشغول به کارند. ساعت کار از 30/7 صبح تا 30/4 عصر و اضافه کاری اجباری تا پاسی از شب و تعطیلات برقرار است. بسیاری از کارگران بر اثر کار سنگین و طاقت فرسا به دیسک کمر و بیماریهای مزمن مفاصل مبتلا می باشند.

کارگران سايپا و ايران خودرو!
وقت آنست که شوراهاى کارگرى را برپا و آنرا به رژيم اسلامى تحميل کنيم. شرايط سياسى ملتهب اين امکان را ميدهد که وسيعا کارگران ايران متشکل شوند. با اتکا به اين قدرت ميتوانيم خواستهاى فورى طبقه کارگر را تحميل کنيم و با اتکا به اين قدرت ميتوانيم بعنوان رهبر آزادى جامعه بميدان بيائيم.

مرگ بر جمهوری اسلامی
مرگ بر سرمايه دارى
آزادی، برابری، حکومت کارگری

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٣٠ خرداد ١٣٨٨ – ٢٠ ژوئن ٢٠٠٩