پخش علنی اطلاعیه های حزب در تظاهرات شبانه
جنت آباد و شهر زیبا تهران و محلات سنندج!

امروز شنبه سی ام خرداد ماه٬ مناطقی از شهر بپاخاسته تهران علیه جانیان اسلامی تحت پوشش تبلیغاتی یکی از تیمهای تبلیغی حزب اتحاد کمونیسم کارگری قرار گرفت.

در این اقدام تبلیغی مناطق جنت آباد، بلوار آیت اله کاشانی، بلوار تعاون، شهر زیبا و بسیاری از خیابانهای اصلی و فرعی تحت پوشش پخش صدها نسخه از اطلاعیه های حزب تحت عنوان "مردم هجوم رژیم را در هم شکنید" و "کارگر زندانی آزاد باید گردد" قرار گرفت. اطلاعیه های حزب بطور علنی در میان مردم معترض پخش می شد و استقبال بی نظیر مردم مردم تشنه آزادی و برابری برای دریافت اطلاعیه ها  بسیار پر شور و دیدنی بود.

لازم به یاد آوریست طی روزهای گذشته منطقه جنت آباد شاهد تظاهرات شبانه و به آتش کشیدن خودرو سمند پلیس ضد شورش بوده است. همچنین در شب گذشته نیز درگیری مردم با پلیس ضد شورش تا پاسی از شب ادامه داشته است.

پخش پيام حزب در سنندج

بنا به گزارش ديگرى٬ امروز شنبه ٣٠ خرداد دويست برگ پيام حزب به مردم٬ توسط يک تيم تبليغاتى حزب در شهر سنندج توزيع شد. خيابان سيروس و محلات عباس آباد و فرجه و گلشن زير پوشش قرار گرفت.

حزب تلاش انقلابى رفقاى تيمهاى تبليغاتى را ارج ميگذارد و از اعضا و هواداران حزب در سراسر کشور ميخواهد بيانيه ها و اطلاعيه هاى حزب در روزهاى اخير را بطرق مختلف همه جا وسيعا توزيع کنيد. امروز کمونيستها بايد حرفشان همه جا باشد و خودشان در راس اعتراض راديکال مردم عليه کل حکومت اسلامى قرار گيرند. متشکل کنند و اعتراض توده اى را هدايت کنند. با ايجاد سازمانهاى اعمال اراده توده اى در کارخانجات و محلات٬ شوراها٬ نطفه هاى قدرت خود را شکل دهيم.   

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
مرگ بر سرمايه دارى
آزادی، برابری، حکومت کارگری

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٣٠ خرداد ١٣٨٨ – ٢٠ ژوئن ٢٠٠٩