سایپا یدک
عقب نشینی حکومت اسلامی سرمایه داران!

بنا به خبر دريافتى٬ گویا این روزها عمویی مدیر سایپا یدک و باندهای مافیایی دزد و سرکوبگر همدستش در سایپا یدک یاد حق و حقوق کارگران افتاده اند! عمویی به بیش از 450 نفر از کارگران قراردادی سفید امضا و پیمانکاری سایپا یدک وعده داده که حتما در یکی دو روز آینده یعنی از روز دوشنبه و حداکثر تا آخر هفته٬ مبالغ پرداخت نشده مربوط به سنوات و مرخصی های استفاده نشده کارگران مربوط به سال گذشته را پرداخت خواهند نمود. بنا به اعلام یکی از معاونین عمویی مبالغ سنوات و مرخصی های پرداخت نشده این کارگران بیش از 140 میلیون تومان می باشد که در روزهای آینده حتما به حساب کارگران واریز خواهد شد!؟

سایپا یدک دارای بیش از 1900 نفر کارگر قراردادی سفید امضا با پایه دستمزد های 264 هزار تومانی است. این کارگران در دفتر مرکزی، نمایندگیها و انبارهای سایپا در سطح شهر تهران  مشغول به کارند. ساعت کار از 30/7 الی 30/4 و اضافه کار اجباری تا پاسی از شب و کار در تعطیلات کماکان برقرار است. بسیاری از کارگران براثر کار سنگین و طاقت فرسا به زانو درد، دیسک کمر و بیماریهای مزمن مفاصل مبتلا هستند.

یکی از کارگران تعمیرگاه مرکزی پل کن می گفت: خیلی جالب است. بیش از 3 ماه است ما کارگران مرتبا به این آقایان گفته ایم پول سنوات و مرخصی های استفاده نشده ما را که مربوط به سال پیش است بدهید. و فقط در این 3 ماه به ما گفتند نداریم و تهدید به اخراج کردند و وعده های پوچ امروز و فردا به ما کارگران گرسنه که واقعا جیبهایمان خالیست دادند. حالا چه شده که کاسه داغ تر از آش شده اند؟ همه اینها دروغ است. اینها از اعتراض و اعتصاب ما کارگران در این روزها می ترسند. اینها هدفشان فریب ماست. سنوات بخش ناچیزی از حقوق پایمال شده ماست. ما همه حق و حقوقمان را خواستاریم که سالهای سال لگد مال شده است است.

واقعيت اينست که اعتراضات وسيع مردم عليه حکومت اسلامى٬ تمام منافذ جامعه را تحت تاثير قرار داده و دنيا را متوجه ايران کرده است. يک نگرانى و وحشت بالائيها "خطر" اعتصابات کارگری و گسترش اعتراضات در مناطق محروم است. تلاش ميکنند کارگران را ساکت نگاهدارند. خانه کارگر هم در مراکز مختلف کارگرى به هر کارگرى که عضوش شود دفترچه مجانى ميدهد که امکان برخى تخفيف ها را در خريد معدودى نيازها ميدهد. وحشت اينها از تکان خوردن مستقل و راديکال کارگران عليه نظم اسلامى سرمايه است. کارگران بايد هرجا ميتوانند و به هر ميزان آنها را عقب برانند اما نبايد دستور کار مستقل خود را فراموش کنند. 

کارگران سايپا و ايران خودرو!
وقت آنست که شوراهاى کارگرى را برپا و آنرا به رژيم اسلامى تحميل کنيم. شرايط سياسى ملتهب اين امکان را ميدهد که وسيعا کارگران ايران متشکل شوند. با اتکا به اين قدرت ميتوانيم خواستهاى فورى طبقه کارگر را تحميل کنيم و با اتکا به اين قدرت ميتوانيم بعنوان رهبر آزادى جامعه بميدان بيائيم.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
مرگ بر سرمايه دارى
آزادی، برابری، حکومت کارگری

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٨ تير ١٣٨٨ – ٣٠ ژوئن ٢٠٠٩