اخبار امروز تهران

از اوایل صبح امروز دوشنبه اول تیر ماه٬ حکومت اوباش اسلامی همچنان به حکومت نظامی اعلام نشده خود علیه مردم ادامه داد. از اول صبح هزاران پلیس ضد شورش را در دسته های دهها نفری در میادین و خیابانهای اصلی تهران مستقر کرده اند. دسته های لمپن و اوباش و چماقداران لباس شخصی در دسته های چندین نفره در چهار راه ها و خیابانها و معابر مستقرند. با گستاخی وحشیانه عابران را مورد ضرب و شتم و کتک کاری قرار مید هند.

امروز عصر بسیاری از خودروها به نشانه اعتراض علیه حکومت اسلامی در خیابانها در حالیکه در حال حرکت بودند چراغهایشان روشن بود. امروز عصر در حالیکه میدان 7 تیر و کریم خان تحت اشغال صدها نفر از مزدوران پلیس ضد شورش و لباس شخصی ها بود٬ جمع کثیری از مردم و جوانان معترض دست به تجمع زده و علیه خامنه ای و کل حکومت شعار میدادند. نیروهای پلیس با باتوم و انواع تجهیزات و گاز اشک آور به جوانان و مردم حمله ور شدند. امروز عصر و تا ساعت 9 شب٬ میدان انقلاب و خیابان انقلاب و آزادی و میدان آزادی صحنه گسیل هزاران نفر از مزدوران پلیس و نیروهای سرکوب بود. عوامل سرکوبگر که امروز عمدتا از نیروهای سپاه بودند٬ مرتبا توسط خودروهای تویوتا و بدون پلاک سپاه با نیروهای تازه نفس تعویض و جابجا می شدند.

در خیابان ستارخان و میدان توحید در چهار راه ها، سر کوچه ها و بخصوص اطراف میدان توحید٬ دسته های دهها نفری پلیس ضد شورش با تجهیزات کامل در حالیکه سر و روی خود را پو شانده اند در حالت آماده باش ایستاده اند. در خیابانهای اصلی تهران در مناطقی که پلیس ضد شورش و چماقداران مستقرند٬ مینی بوسها و اتوبوسهای خالی پارک شده را برای حمل دستگیر شدگان احتمالی در صورت بروز در گیری قرار داده اند. روحیه خشم و اعتراض در میان مردم بالاست. امروز در همه جای تهران دهان به دهان در بین مردم می چرخید فردا سه شنبه اعتصاب سراسری است.

امشب ساعت 10 در بسیاری از مناطق تهران مردم به پاخاسته در پشت بامها شعار ميدادند. شعارهاى "مرگ بر ديکتاتور" و "الله و اکبر" هنوز شنيده ميشود.

مردم!
شعار الله و اکبر و سمبلهاى اسلامى را دور بريزيد. هر جنايتى در آن جامعه با همين شعار صورت گرفته است. اين شعار ربطى به خواست هاى آزاديخواهانه و نفرت عميق شما از ارتجاع اسلامى ندارد. عليه کل حکومت و بانيان سه دهه جنايت و فقر و اختناق و آپارتايد شعار دهيد. عليه جمهورى اسلامى شعار دهيد. يک ذره سازش با رژيم اسلامى را نپذيريد. اين رژيم را بايد سرنگون کرد. متشکل شويد. شوراهايتان را در مراکز کار و محل زندگى برپا کنيد. با اعمال اراده توده اى عملا قدرت را از دست جانيان و سرکوبگران رژيم اسلامى بيرون بياوريد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
مرگ بر سرمايه دارى
آزادی، برابری، حکومت کارگری

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١ تير ١٣٨٨ – ٢٢ ژوئن ٢٠٠٩