کارگران شرکت ملی ساختمان
دستمزدهای آبان هم پرداخت نشد!

در اطلاعیه قبلی در مورخ 6/8/90 اعلام داشتیم بیش از 700 نفر از کارگران شرکت ملی ساختمان دستمزدها و مبالغ مربوط به اضافه کاری مرداد و شهریور و مهر ماه را دریافت نکرده اند و عوامل کارفرما با وعده و وعید دروغ و تهدید کارگران از پرداخت دستمزدها خود داری میورزند. اما امروز چهارم آذر ماه، هم اکنون با گذشت 4 روز از پایان ماه حتی خبری از پرداخت دستمزدهای آبان هم نیست. "اسیری" مدیر شرکت و عواملش در جواب کارگران معترض گفته اند: در جلسه ای که هفته پیش با مسئولان دولتی که پروژه هایشان را تمام کرده و از آنها طلب داریم به ما اعلام داشته اند فعلا پولی در بساط نیست و هیچگونه قول و قرار مشخصی هم برای  پرداخت طلبهایمان نداده اند. اسیری و پادوهای دور و برش با این حرفها میکوشند از پاسخگویی مستقیم به کارگران طفره رفته، پایشان را از معرکه بیرون کشیده و کارگران را به دیگر مسئولین فاسد و دزد حکومت اسلامی حواله دهند.

یکی از کارگران میگفت: ما کارگران از اینکه همه سران حکومت اسلامی دزد و جانی و فاسدند هیچ تردیدی نداریم. ما بخوبی میدانیم همه فقر و بدبختی و این زندگی سراسر محرومیت و تحقیر و بیحقوقی ما کارگران و خانواده هایمان زیر سر این حکومت اسلامی است. با اینحال حرف و خواسته ما خیلی روشن و شفاف است. ما اسیری و شرکت ملی ساختمان را بطور مستقیم می شناسیم. با سو استفاده از فقر و بیکاری و شرایط نابسامان زندگیمان ما را مجبور به کار نموده اند در ازای ماهی 300 هزار تومان، همین ماهی 300 تومان را هم نمی پردازند، 4 ماه است ریالی از دستمزدهایمان را نداده اند. خودشان بی آنکه کاری انجام دهند بر کوهی از ثروت که به بهای بیچارگی و فقر و گرسنگی ما کارگران و خانواده هایمان بر روی هم بناحق تلنبار شده نشسته اند و حالا این جنایتکار و دزد ما را به آن جنایتکار و دزد دیگری به دنبال نخود سیاه حواله میدهد. با این وعده های نامربوط و دروغ و تا این حکومت جرثومه فساد و جنایت هست٬ آبی برای ما کارگران گرم نخواهد شد.

 شرکت ملی ساختمان که از زیر مجموعه های باندهای مرکز فساد و دزدی بنیاد مستضعفان حکومت اوباش اسلامی است٬ با بیش از 700 نفر کارگر با قراردادهای موقت و سفید امضا از سه ماه تا یکسال و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری از 8 صبح تا شب و انجام کار اجباری در همه ایام تعطیل بنا به نیاز و سودجویی کارفرما٬ مجری و سازنده انواع طرحهای بزرگ سد سازی و راه ساختمان میباشد. هم اکنون احداث مرکز بزرگ رفاهی پونک واقع در میدان پونک تهران از جمله پروژه های در دست ساخت شرکت است. دفتر مرکزی شرکت در شهرک غرب تهران واقع است.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢۶ نوامبر ٢٠١١ – ۴ آذر ١٣٩٠