کارگران شرکت ملی ساختمان
3 ماه دستمزد معوق !

بنا به خبر دريافتى٬ امروز ششم آبان ماه، بیش از 700 نفر از کارگران شرکت ملی ساختمان علیرغم پیگیریها و اعتراضا ت مکرری که داشته اند٬ اما هنوز موفق به دریافت دستمزدها و مبالغ اضافه کاری سه ماهه گذشته مرداد، شهریور و مهر نشده اند. عوامل کارفرما به هر بهانه ای از پرداخت دستمزدهای معوق کارگران خودداری می ورزند. اسیری مدیر عامل میلیاردر در شرکت به کارگران گفته است: پروژه های بزرگ ساختمانی را که به اتمام رسانده ایم و عمدتا طرف حساب اصلی ما هم که دولت است طلبها و پولهای ما را نمی پردازند، دولت به ورشکستگی و بی پولی خورده و من هم پولی برای پرداخت دستمزدهای شماها ندارم .

یکی از کارگران میگفت: 3 ماه است که دستمزدهای ما توسط همین اسیری بی وجدان به گرو گرفته شده است. دولت آخوندهای بیکاره و هرزه و پاسدارهای جانی و دزد به بی پولی و ورشکستگی خورده اند، حساب دزدیهای هزار هزار میلیاردی بی حساب و کتاب سران حکومت به من کارگر چه ارتباطی دارد؟ چرا ما کارگران و خانواده هایمان باید هزینه ورشکستگی این حکومت فاسد و بحران زده و در حال سقوط را بپردازیم؟ آیا دیواری کوتاه تر از ما سراغ ندارند؟ تازه همه واقعیت به همین جا ختم نمیشود. همین جناب اسیری و شرکایش که از صبح تا شب برای ما کارگران نوحه ورشکستگی و بی پولی را میخوانند٬ باخبریم که زندگیهای مجلل بالای شهرشان، ماشینهای چند صد میلیونی زیر پایشان، تفریحات آنچنانی و مسافرتهای کیش و خارج از کشورشان چگونه براه است. اما با رندی و سودجویی٬ با سرکوب و سانسور و عوامفریبی٬ و با پشتگرمی به همین حکومت سرکوبگر اسلامی و قوانین ضد کارگریش از ما کارگران برده هایی ساخته اند که با توسل به هزار زنجیر مرئی و نامرئی ما و خانواده هایمان را به کار وحشیانه و استثمار، به فقر و فلاکت و محرومیت و گرسنگی محکوم نموده اند .

شرکت ملی ساختمان که از زیر مجموعه های باندهای فساد و دزدی بنیاد مستضعفان حکومت اوباش اسلامی است٬ با بیش از 700 نفر کارگر با قراردادهای موقت و سفید امضا از 3 ماه تا یکسال و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری از 8 صبح تا شب و انجام کار اجباری در همه ایام تعطیل بنا به نیاز و سودجویی کارفرما٬ مجری و سازنده انواع طرحهای بزرگ سد سازی و راه و ساختمان میباشد. هم اکنون احداث مرکز بزرگ رفاهی پونک واقع در میدان پونک تهران از جمله پروژه های در دست ساخت شرکت است. دفتر مرکزی شرکت در شهرک غرب تهران واقع است .

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٨ اکتبر ٢٠١١ – ۶ آبان ١٣٩٠