کارگران شرکت سد افزار
6 ماه دستمزد معوق، بسوی ورشکستگی!

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 50 نفر از کارگران شرکت سد افزار تا امروز دوازدهم آبانماه علیرغم مراجعات مکرر به عوامل کارفرما هنوز موفق به دریافت دستمزدهای معوق 6 ماهه گذشته خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر و آبان خود نشده اند. "عطایی" مدیر شرکت که یک پایش برای خوشگذرانی در آمریکا و یک پایش برای استثمار کارگران در ایران است٬ به کارگران گفته است: پولهای زیادی از ارگانهای دولتی طلبکاریم٬ ما زورمان به آنها نمیرسد٬ اما حریف شما کارگرها که میشویم، همین است که هست٬ پول نداریم که نداریم٬ باید بسازید در غیر اینصورت بفرمایید راه باز است!

بنا به اخباری شرکت سد افزار که نصب کننده انواع سیستمهای ابزار دقیق از جمله سیستمهای مربوط به  زلزله شناسی و ایمنی در پروژه های سد سازی است٬ بسیاری از ابزار و آلات کاری مورد نیاز خود را از یک شرکت ایتالیایی به نام سیزجئو وارد میکند که هم اکنون بعلت تحریم اقتصادی دول اروپایی شرکت سیزجئو ظاهرا از ارسال و تحویل لوازم مورد نیاز به شرکت سد افزار خودداری میکند. برخی عوامل کارفرما تلویحا اعلام داشته اند اگر این تحریم ها ادامه یابد در آینده نزدیک شرکت قادر به ادامه کاری نخواهد بود. در نتیجه 50 نفر کارگر از کار اخراج خواهند شد.

علاوه براین به دلیل افزایش تشنج و مناقشات مابین قطبهای تروریستى و تشدید تحريم اقتصادی٬ بسیاری از مراکز و شرکتهای بزرگ صنعتی مختلف در ایران از جمله شرکتهای فعال در صنایع پتروشیمی که بسیاری از ابزار و مواد اولیه آنها از اروپا تامین میشود٬ در حال حاضر بعلت کمبودها و عدم دسترسی به مواد و لوازم اولیه روال کار و ادامه کاری این شرکتها و مراکز صنعتی با مشکل مواجه شده است. طبق معمول این کارگران و خانواده هایشان هستند که باید با عدم دریافت دستمزدها و اخراجهای بیشتر تاوان این جنایات حکومت اسلامی و سرمایه داران را بپردازند؟

شرکت سد افزار با بیش 50 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای یکساله و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری از 8 صبح تا 5 عصر و انجام اضافه کاری هر روزه تا شب٬ مجری و نصب کننده انواع سیستمهای ایمنی و زلزله شناسی در پروژه های بزرگ سد سازی است. دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان یوسف آباد تهران است.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۴ دسامبر ٢٠١١ – ١٣ آذر ١٣٩٠