کارگران شرکت پردیس همیشه سبز
اخراج و یکماه دستمزد معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ در چند روز اخیر 4 نفر از کارگران شرکت پیمانکاری پردیس همیشه سبز مستقر در پارک جنگلی چیتگر به جرم اعتراض علیه دزدی کیانی مدیر شرکت از کار اخراج شده اند. این کارگران اخراجی هنوز دستمزدهای مهر ماه را نیز دریافت ننموده اند. اخیرا کیانی به کارگران گفته است: منبعد پولی بعنوان اضافه کاری به شما پرداخت نخواهد شد اما با اینحال علاوه بر ساعت کار عادی روزانه بایستی طی روال کاری قبل روزی چندین ساعت هم اضافه کاری انجام دهید. بدون پرداخت هیچگونه دستمزدی؟! این اقدام ضد کارگرى کیانی با اعتراض و مخالفت کارگران روبرو شده است و حالا این سرمایه دار فاسد و نو کیسه به خشم آمده و با نشان دادن چنگ و دندان و تهدید و اخراج کارگران به دنبال تامین منافع و مقاصد سودجویانه خودش است. البته جناب کیانی و امثال ایشان به تنهایی در مقابل کارگران تشریف ندارند. همه سرمایه داران طفیلی و بیکاره در ارتکاب دزدی و جنایت علیه کارگران پشتشان به حکومت میرغضب های حکومت الله و اسلام گرم است. علاوه بر کارگران اخراجی٬ بیش از 26 نفر از کارگران فعلا شاغل نیز دستمزدها و مبالغ اضافه کاری مربوط به مهر ماه را دریافت نکرده اند.

یکی از کارگران اخراجی میگفت: با 7 سال سابقه کاری که دارم از کار اخراج شده ام. نه تنها ریالی بابت حق و حقوق و سابقه کاری و بیمه و هیچ چیزی به دستم نرسیده است٬ با اینکه از کار هم اخراجمان کرده اند٬ هنوز دستمزدهای مهر ماه را هم نداده و با ما  تسویه هم نمیکنند. دستمزد ماهیانه ما ماهی 300 هزار تومان و مبلغ اضافه کاری ماهیانه حدود 140 هزار تومان که جمعا میشود حدود 440 هزار تومان. این کیانی میگوید ماهی 140 هزار تومان بابت اضافه کاری را نمیدهم تازه باید همان کار اضافی را هم انجا م دهیم! این یعنی بیگاری٬ یعنی مفتخوری و سگ خوری امثال کیانی در سایه حکومت آخوندهای دزد و میلیاردر.

شرکت انگل پیمانکاری پردیس همیشه سبز با بیش از 30 نفر کارگر قراردادی (که فعلا 4 نفر اخراج شده اند) با قراردادهای یکساله و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری از 6 صبح تا آخر شب و کار اجباری در همه ایام تعطیلات٬ مجری طرح و نگهداری پارک جنگلی چیتگر واقع در اتوبان تهران کرج میباشد. لازم به یاد آوریست تعدادی از کارگران به همراه خانواده هایشان که یا شهروندان افغانی هستند و یا از شهرستانهای دور برای کار به تهران آمده اند در اتاقکهایی مخروبه و فاقد امکانات بهداشتی و لازم در فضایی ناامن در گوشه و کنار پارک جنگلی چیتگر گذران زندگی میکنند.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٨ نوامبر ٢٠١١ – ١٧ آبان ١٣٩٠