کارگران صنایع غذایی گدوک فیروز کوه
2 ماه دستمزد معوق!

45 نفر از کارگران صنایع غذایی فیروز کوه دستمزدها و مبالغ اضافه کاری مربوط به 2 ماه گذشته مهر و آبان را دریافت نکرده اند. هم اکنون 26 روز از پایان آبانماه میگذرد. عوامل کارفرما اعلام داشته اند با اینکه به پایان آذر ماه هم نزدیک میشویم حتی پولی برای پرداخت دستمزدهای آذر ماه هم نداریم. با توجه به کارشکنی و خودداری کارفرما نسبت به پرداخت دستمزدها، تا چند روز آینده دستمزدهای معوق کارگران به 3 ماه خواهد رسید. علیرغم عدم پرداخت دستمزدها و با وجود همه دروغگویی و مظلوم نمایی حسینی مالک و مدیر کارخانه مبنی بر بی پولی و ورشکستگی مالی٬ شیفت کاری کارخانه برقرار و محصولات تولیدی نیز بطور مرتب به بازار عرضه میشود. بهانه ورشکستگی و بی پولی و بحران مالی بعلاوه تهدید و وعده های دروغین امروز فردا البته حربه ریاکارانه حسینی برای کسب سودهای بیشتر و چپاول دسترنج ناچیز کارگران است.

یکی از کارگران میگفت: هر روز اول صبح کامیونها محصولات کارخانه را مرتبا بارگیری نموده و به بازار میبرند. اگر ادامه کار کارخانه برای حسینی سودی ندارد، اگر حسینی دچار بی پولی و ورشکستگی و مزخرفاتی از این دست شده پس این همه محصولات تولید شده به دست ما کارگران هر روز اول صبح توسط کامیونهایی که در اینجا در مقابل چشمان ما و توسط خود ما  بارگیری میشود به کدام جهنم میرود؟ هیچ گربه ای برای رضای خدا موش نمیگیرد! اگر این کارخانه و این سیستم تولیدی برای حسینی و شرکایش سودی نداشت خیلی پیش از اینها درش را تخته کرده بودند! هدف آقایان با هزار و یک بهانه من در آوردی فقط اینست که دستمزدهای ما کارگران را بالا بکشند. نه وجدان دارند، نه بویی از انسانیت برده اند. دستشان توی دست حکومت جنایتکار اسلامیست و ما کارگران و خانواده هایمان را با این همه فقر و فلاکت و گرانی و محرومیت و گرسنگی به خاک سیاه نشانده اند.

کارخانه صنایع غذایی گدوک فیروز کوه واقع در فیروز کوه با بیش از 45 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای از 3 ماه تا یکسال و ساعت کاری از 7 صبح تا شب و اضافه کاری اجباری در همه ایام تعطیلات و دستمزدهای 300 هزار تومانی پرداخت نشده تولید کننده انواع محصولات لبنی میباشد.

 
مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٨ دسامبر ٢٠١١ – ٢٧ آذر ١٣٩٠