کارکنان نهاد کتابخانه های عمومی
یکماه دستمزد معوق !

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 200 نفر از کارکنان زحمتکش نهاد کتابخانه های عمومی تا امروز ششم آبان ماه هنوز دستمزدهای مهر ماه و بخشهایی از طلب شهریور ماه خود را دریافت نکرده اند. واعظی مدیر نهاد کتابخانه های عمومی در چند روز اخیر در جواب کارکنان معترضی که خواهان دریافت دستمزدهایشان بوده اند گفته است: قول روشن و سر راستی به شماها نمیدهم. حالا باید تا پانزدهم این ماه صبر کنید تا ببینیم چه میشود .

یکی از کارکنان نهاد کتابخانه ها میگفت: باید از این جناب واعظی پرسید که پانزدهم قرار است چه اتفاقی بیافتد و کدام امام ظهور کند تا مشکلات ما حل شود؟ حرف ما اینست که کار کرده ایم و حالا پولش را میخواهیم، پانزدهم و قول و قرار امروز فردا هم درد فقر و بدبختی زندگی ما را دوا نمیکند. به ما که میرسند کفگیرشان به ته دیگ خورده اما کمی آنطرف تر بساط دزدی و بخور بخور و لفت و لیسشان به راه است. تازه خاصیت همین واعظی و همه کارچاق کنهای بیسواد و سودجو و کاسه لیس که در وزارت ارشاد ارتجاعی حکومت اسلامی بعنوان مدیر و دکتر و کارشناس و ... جمع شده اند چیست؟ همه این جانوران تا دیروز پاسدار و کمیته چی و قمه بدست و آدمکش و شکنجه گر بوده اند. وزارت ارتجاعی ارشاد چماق سرکوب و سانسور و جنایت فرهنگی حکومت اسلامی است. همین حضرات و عوامل پست و حقیر با صرف پولهای هنگفت و دزدیهای کلان و توسل به اندیشه های فوق ارتجاعی اسلامی و مشتی مزخرفات و اوهام مذهبی و با سرکوب و سانسور٬ کتابخانه های عمومی را از همه ارزشهای علمی و انسانی امروزی تهی کرده اند و حتی دستمزدهای ما را هم نمیپردازند.

نهاد کتابخانه های عمومی واقع در خیابان فلسطین جنوبی تهران از زیر مجموعه های وزارت ارتجاعی ارشاد حکومت اسلامی٬ با بیش از 200 نفر کارمند و کارگر قراردادی با قراردادهای چند ماهه و یکساله و دستمزدهای 300 هزار تومانی و حتی تعدادی پرسنل زحمتکش بصورت روزمزد و ساعتی با دستمزدهای کمتر٬ ارگان هماهنگ کننده و تامین کننده منابع و امکانات برای کتابخانه های عمومی است .

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٨ اکتبر ٢٠١١ – ۶ آبان ١٣٩٠