کارگران شرکت صنایع نفت و گاز سازه پارس جنوبی
2 ماه دستمزد معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ تا امروز 12 آبمانماه٬ دستمزدهای دو ماهه مهر و آبان 1500 نفر از کارگران شرکت صنایع نفت و گاز سازه پرداخت نشده است. این کارگران که بهمراه خانواده هایشان بیش از 6000 نفر انسان اند٬ زندگى شان توسط کارفرماها به گرو گرفته شده است.

کارگران بويژه طی روزهای گذشته در اشکال جمعی و فردی با مراجعه به عوامل کارفرما خواستار دریافت فوری دستمزدهایشان شده اند اما تا امروز به نتیجه ای نرسیده اند. عوامل کارفرما که پشتشان به حکومت اسلامی و قوانین و مراجع ضد کارگریش گرم است٬ در جواب کارگران معترض گفته اند: پول نداریم٬ با این وضعیتی که هست و با این تحریمهایی که کشورهای خارجی برعلیه مان! به اجرا گذارده اند باید در انتظار روزهای سختتری از جمله اخراج از کار و بیکاری باشید.

یکی از کارگران میگفت: حکومت اسلامى میخواهد بمب اتم بسازد، سرمایه دارها میخواهند سودهای میلیاردی به جیب بزنند٬ چرا ما کارگران بايد تاوان تحريم و دعوا برسر بمب اتم و تروريسم را بپردازيم؟ تحريم اقتصادی جنایتی است که به گوشه عبا و عمامه هیچ آخوند و سرمايه دارى برنخواهد خورد بلکه آوارش برسر ما کارگران ميريزد. 2 ماه برایشان جان کنده ایم٬ میگوییم دستمزدمان را میخواهیم، میگویند محاصره اقتصادی شده ایم!

شرکت نفت و گاز سازه با بیش از 1500 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای سفید امضا و یکطرفه از سه ماه تا یکسال با دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کار بخشى از کارگران از 8 صبح تا 5 عصر بعلاوه اضافه کار اجباری تا شب و در ایام تعطیل است. بخشى ديگرى از کارگران با کار و زندگی پر مشقت در کمپهای غیر بهداشتی و فاقد امکانات هم اکنون مجری قسمتهائى از پروژه های نفت و گاز در مناطق پارس جنوبی، عسلویه و اهواز میباشند. دفتر مرکزی شرکت در میدان آرژانتین تهران واقع است.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۴ دسامبر ٢٠١١ – ١٣ آذر ١٣٩٠