کارگران جنرال مکانیک
باز هم اخراج، باز هم دستمزدهای معوق !

در اطلاعیه قبلی در مورخ 10/9/90 اعلام داشتیم به دستور یاری مدیر شرکت جنرال مکانیک 10 نفر از کارگران از کار اخراج شده اند. اشاره کرديم که از آغاز سال جدید به این طرف بیش از 90 نفر از کارگران از کار اخراج شده اند و بعلت ورشکستگی مالی شمارش معکوس برای اخراجهای بیشتر کارگران شروع شده است. اطلاع داده بوديم که کارگران از اردیبهشت ماه به این طرف به مدت 5 ماه دستمزدی دریافت نکرده اند. با اینحال بیکار سازیها در شرکت جنرال مکانیک همچنان ادامه دارد .

در چند روز گذشته 20 نفر دیگر از کارگران بی هیچ دلیل موجه ای٬ در حالی که هنوز قراردادهای کاریشان نیز به اتمام نرسیده بود٬ از کار اخراج شده اند. طبق روال همیشگی عوامل کارفرما اسامی کارگران اخراجی را در لوحه انتظامات درب ورودی شرکت نصب نموده و از انتظامات بطور اکید خواسته اند از ورود کارگران اخراجی به داخل شرکت جلوگیری نمایند. به کارگران اخراجی نیز اعلام داشته اند در آینده برای تسویه حساب به شرکت مراجعه نمایند. میخواهند در ازای دستمزدهای معوق چکهای بی اعتبار را آن هم برای چندین ماه آینده به جای دستمزدهای معوق 5 ماهه به کارگران تحویل دهند. کارگران اخراجی، بیکار و با جیبهای خالی به همراه خانواده هایشان بلاتکلیف و سرگردان در کابوس فقر و گرسنگی بیشتر رها شده اند .

علاوه بر کارگران اخراجی مابقی کارگران فعلا شاغل نیز تا امروز دستمزدهای 5 ماه گذشته تیر، مرداد، شهریور، مهر و آبان را دریافت نکرده اند. عوامل کارفرما میکوشند با تشدید فشارهای روانی و کاری بیشتر، با اخراجهای مداوم و ادامه دار، با افزایش فضای رعب سربازخانه ای و مخصوصا با سو استفاده از هراس همیشگی کارگران از خطر اخراج و بیکاری٬ بیش از پیش با افزایش شدت و زمان کار بر گسترش دامنه استثمار وحشیانه علیه کارگران بیافزایند. از طرف دیگر دستمزدها و نان شب خانواده کارگران را هم به گروگان گرفته اند. این سرگذشت زندگی پر درد و رنج و آکنده از  فقر و فلاکت کارگران در همه مراکز صنعتی ریز و درشت در سایه حکومت وحوش اسلامی است .

یکی از کارگران اخراجی میگفت: این از زندگی ما، این از دستمزدهایمان، این از امنیت شغلی مان، این از امکانات و بهداشت و مسکن خانواده هایمان و ... ! این حکومت، این سرمایه داران و امثال یاری ما و خانواده هایمان را به این روز سیاه انداخته اند! در این فصل و هوای سرد زمستان بیشتر از 2 ما ه است فقط میخواهم یک کاپشن برای پسرم بخرم، باور کنید من و خانواده ام در این 2 ماه به هر دری زده ایم تا فقط یک کاپشن!! برای فرزندم بخریم اما موفق نشدیم که نشدیم ! ؟ تازه خیر سرم 5 ماه دستمزد هم از بابت کار و بیگاری که برایشان کرده ام طلب دارم، این سرگذشت من و همه کارگران در این جهنم اسلام و خدا و سرمایه داریست. در کنار این اوضاع فلاکت بار زندگی ما کارگران، فیش حقوقی جناب آقای یاری مدیر شرکت ماهی 5 میلیون تومان است! 5 میلیون تومان فقط حقوق ثابت ماهیانه این آقا است. علاوه بر این با احتساب عناوین دروغ و دهان پر کنی از قبیل مثلا اضافه کاری و حق ماموریت، پاداش های آنچنانی و بسیاری دزدیهای زیر میزی دیگر درآمد ماهیانه یاری طبق گفته یکی از کارمندان حسابداری شرکت به ماهی 10 میلیون تومان هم میرسد!! حالا من کارگر و امثال من مانده ایم با 5 ماه دستمزد معوق 300 هزار تومانی، با این بیکاری و فقر و گرانی و تورم و هزار و یک مصیبت دیگر. معلوم نیست باید به کدام جهنمی رو کنیم .

شرکت راه و ساختمان جنرال مکانیک (غرب تهران) هم اکنون با بیش از 100 کارگر با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای به اصطلاح 330 هزار تومانی و ساعت و شیفت کاری فعلا نامعلوم و پا در هوا٬ در حال حاضر طرف قرارداد شهرداری تهران و مجری و سازنده انواع اتوبان و پلهای رو گذر در غرب تهران است. شرکت جنرال مکانیک تحت نظارت بنیاد مستضعفان حکومت اوباش اسلامی سرمایه داران است. یاری مدیر شرکت به همرا ه دیگر همدستان دزدش در زد و بند و فساد مالی با شهرداری تهران و عوامل حکومتی در بنیاد مستضعفان٬ به بهای استثمار وحشیانه کارگران و نپرداختن دستمزدها ثروتهای نجومی به جیب می زنند .

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١ دسامبر ٢٠١١ – ١٠ آذر ١٣٩٠