کارگران مسکن مهر ملارد کرج
2 ماه دستمزد معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 1000 نفر از کارگران شاغل در پروژه احداث مسکن مهر ملارد کرج تا امروز دستمزدهای مرداد و شهریور ماه را دریافت ننموده اند. پیگیری، اعتراض و مطالبه برحق کارگران برای دریافت دستمزدها تاکنون نتیجه ای نداشته و عوامل کارفرما همچنان با کارشکنی از پرداخت دستمزدهای کارگران خود داری میورزند. عوامل کارفرما و خیرین مسکن ساز! به کارگران گفته اند در حال حاضر از نظر مالی امکانی برای پرداخت دستمزدهای کارگران ندارند. تا چند روز آینده با اتمام مهر ماه دستمزدهای پرداخت نشده کارگران به سقف 3 ماه میرسد. "خیرین مسکن ساز" عنوان باندهای جانی و دزد حکومت اسلامی در منطقه ملارد کرج است. خیرین مسکن ساز عمدتا متشکل از آدمکشان حرفه ای و ارازل و اوباش و چاقوکشهای حکومتی و مشتی دلال سودجوی انگل  اسلامی است که در سایه حمایتهای همه جانبه حکومت و بخصوص در زد و بند با باندهای نزدیک به احمدی نژاد تیر خلاص زن پولهای بی حساب و کتاب میلیاردی به جیب میزنند.

یکی از کارگران میگفت: 2 ماه است دستمزدهایمان را نداده اند، من به همراه خانواده ام که 5 نفر هستیم در دو اتاقک مخروبه و فاقد امکانات در منطقه فقیر نشین زور آباد کرج مستاجریم. 2 ماه است اجاره خانه ام پس افتاده، با هزار بدبختی و بالا آوردن قرض و بدهکاری فقط توانستم بچه هایم را در مدرسه ثبت نام کنم. بچه هایم بدون امکانات مناسب راهی مدرسه شده اند. بدهکاری و قرض به اطرافیان، اجاره خانه پرداخت نشده و غرولندها و نق نق صاحب خانه، دست خالی حتی برای تهیه خورد و خوراک و نیازهای ابتدایی روزانه، هر روز 6 صبح از خانه بیرون می زنم تا ساعت 9 و 10 شب. ساعت کار ما از 7 صبح شروع میشه و پایان و خاتمه کار اصلا معلوم نیست. تا هر وقت که کارفرما صلاح بداند. معمولا تا ساعت 8 و 9 شب از ما کار می کشند. برای ما شنبه و جمعه یا عید و وفات فرقی ندارد. ما همیشه باید چه در تعطیلات و چه در غیر تعطیلات در سر کار حاضر باشیم. در اینجا هیچ حساب و کتابی در کار نیست. در اینجا از کارگران روز مزد تا کارگران با قراردادهای 3 و 6 ماهه و یکساله همه در شرایط یکسان و جهنمی مشغول به کارند. کارگران روز مزد وضع و حالشان مشخص است. به این دسته از کارگران ماهیانه حتی خیلی کمتر از 300 هزار تومان قانون کار حکومت اسلامی می پردازند. دستمزدهای کارگران قراردادی هم با این کار زیاد و طاقت فرسا با انجام کلی اضافه کاری هر روزه تا شب و کار در همه روزهای تعطیل به 400 تا 450 هزار تومان اگر برسد. تازه همین دستمزدها را هم با کلی تاخیر و کار شکنی و جر زنی میپردازند. امنیت شغلی در اینجا بیشتر شبیه اوهام و خیالات است. امروز را که به شب رساندی هیچ معلوم نیست که آیا فردا صبح دوباره سر کار خواهی بود یا عذرت را میخواهند! در کنار همه اینها فشار و حجم کار روزانه هم بسیار بالاست. هیچ فرصتی حتی برای یک استراحت کوتاه و چند لحظه ای و یا غذا خوردن برایمان باقی نگذاشته اند. اصلا مجال فکر کردن را هم از ما سلب کرده اند. همیشه باید با عجله و استرس و برای فرار از نگاههای موذی و معنی دار کارفرما که میتواند فردا اخراجت کند خودت را با عجله  یا به کار بزنی یا تظاهر به کار کنی. این از زندگی و این از شرا یط کار ما کارگران.

از طرف دیگر باند احمدی نژاد قاتل با راه اندازی به اصطلاح پروژه های احداث مسکن مهر در سرتاسر ایران پولهای کلانی را از مردم محروم و زحمتکش و خانه بدوشی که در آرزوی داشتن یک خانه و سر پناهی هستند را با حقه بازی و شیادی اخاذی کرده اند. شرکتهای انگل پیمانکاری، همین خیرین مسکن ساز ملارد کرج خودمان و آقای خواجه مدیر دزد و بی وجدانش چه پولهای میلیاردی که به جیب نمیزنند. اینها با رندی زمینهای ارزان قیمت و متروک و دور افتاده از شهر را برای احداث ساختمانها در جاهایی خریداری میکنند که آنقدر از شهر دور است و فاقد امکانات که نه ارزشی دارد و نه کسی قادر به زندگی در آنجاهاست. علاوه براین به دلیل دزدیهای کلان در تهیه مصالح ساختمانی و نحوه ساخت و ساز و با سنبل نمودن پروژه های ساخت بی کیفیت ترین و نامرغوب ترین ساختمانها را می سازند. همین هفته پیش بود که در مشهد یکی از مجتمع های بزرگ مسکن مهر که ساخت و سازش به اتمام هم نرسیده بود یکجا آوار شد و فرو ریخت. این حکومت اسلامی و سرمایه داران همدستش هم پولهای مردم را بهانه ساخت و تحویل مسکن بالا کشیده اند٬ هم در نحوه ساخت همین ساختمانهای غیر استاندارد و نامرغوب و بدون امکانات از مصالح ساختمانی گرفته تا همه چیز میدزدند و پول به جیب میزنند. تازه علاوه بر همه این دزدیها و فساد مالی این هم اوضاع و احوال زندگی و کار ما کارگرانی است که از صبح تا شب به مانند برده و اسیران جنگی از ما کار میکشند. اینها فقط گوشه های کوچکی از دزدیها و جنایت چندین جانبه حکومت اسلامی سرمایه داران و باندهای آدمکش حرفه ایش در حق ما کارگران و همه انسانهای محروم و زحمتکش است.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢۵ مهر ١۳۹۰ – ١٧ اکتبر ۲۰١١