غرق يک کشتى در بندر عسلويه
١٣ سرنشين در عمق دريا

بنا به اخبار دريافتى٬ ديروز پنجشنبه ٢٨ مهرماه حوالى ساعت ۵ عصر٬ شناور کوشا با ٧٣ سرنشين که از سکوهای نفتی دریایی در آبهای خلیج حرکت و مقصد آن بندرعسلویه بود٬ بدليل حمل بار و سرنشين بيش از حد و غير مجاز غرق ميشود. شناور کوشا یک متعلق به شرکت "دریا کوش" است که در اجاره "شرکت مهندسى تاسيسات نفت و گاز دريائى پارس جنوبى" و مشغول عمليات لوله گذارى فاز دوازدهم پارس جنوبى بوده است. بار کشتی سیمان بوده که از آن براى سیمان گذاری خطوط لوله فاز دوازدهم استفاده ميشده که در حدود ١۵ مايلى ساحل نايبند در بندر عسلويه غرق ميشود.

بنا به اظهارات مسئولين حکومتى استان بوشهر از ديشب تا امروز ۶٠ نفر از سرنشينان نجات يافتند و ١٣ نفر ديگر تاکنون در عمق دريا محبوس و مفقود شده اند. بيشتر سرنشينان کشتى توسط لنج‌های صیادی نجات يافته اند. اداره کل بنادر و دريانوردى اعلام کرده که ٧ نفر از اين ١٣ نفر جزو متخصصين و غواصان هستند که در عمق ٧٧ مترى در مخزن شناور در زير آب محبوس شدند و هنوز زنده اند. اين مخزن براى ٢۴ ساعت اکسيژن لازم براى زنده ماندن دارد. ۵ نفر ديگر ناپديد شدند و تاکنون هيچ خبرى در مورد آنها منتشر نشده است.

مسئول مرگ احتمالى ١٣ کارگر و متخصص کشتى کوشا يک٬ سودجوئى سرمايه داران است. هرچند مسئولين حکومت اسلامى گفته اند که تعدادى شناور مشغول عمليات نجات اند اما در باره نجات ٧ نفر محبوس در مخزن شناور اعلام نااميدى کرده اند. کارگران صنايع و مراکز مختلف منطقه٬ خانواده هاى کارگرى و مردم آزاديخواه بايد درست مثل مبارزه خانواده ها و مردم مبارز شيلى در جريان مدفون شدن معدنچيان٬ بايد براى نجات اين کارگران بفوريت اعمال فشار کنند.

 


مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٩ مهر ١۳۹۰ – ٢١ اکتبر ۲۰١١