در باره مسئله ترور سفير عربستان
و دور جديد جدال تروريستها

هفته پیش، دنیا بار دیگر شاهد تشدید بحران دو قطب تروریستی بود. مقامات دولتی آمریکا اعلام کردند که رژیم اسلامی در صدد سو قصد به جان سفیر عربستان سعودی در آمریکا بوده است. یکی از مظنونین این اقدام تروریستی که دارای پاسپورت ایرانی است توسط پلیس آمریکا بازداشت شده است. هیات حاکمه آمریکا این بحران را با تهدید رژیم اسلامی و درخواست از متحدین خود برای شرکت در «تنبیه» تشدید کرد. اکنون رسانه های بین المللی از میزان و چگونگی مجازات سخن می گویند. تهدید تروریستی و توسل به عملیات تروریستی از سلاح های قدیمی و شناخته شده هر دو قطب تروریستی است. رژیم اسلامی اکنون بیش از سی سال است که با توسل به ترور و کشتار بقای خود را حفظ کرده است. همچنین توسل به قلدری، ارعاب، ترور، جنگ و میلیتاریسم تنها سلاح هیات حاکمه آمریکا برای حفظ موقعیت ارباب منشانه خویش است.

این نزاع آشنا و قديمى است. دنیا مشابه چنین سناریوهایی را بارها و بارها مشاهده کرده است. مهم نیست که نقطه آغاز بحران تروریستی چیست، مساله بر سر آنست که قربانیان این نزاع تروریستی همواره انسان های بیگناه و مردمى هستند که نفعى در جدال تروريستها ندارند. اهداف ارتجاعی هر دو قطب تروریستی چنین نزاع هایی را ایجاب می کند. طی ده سال اخیر میلیون ها نفر قربانی اهداف ارتجاعی و روش های تروریستی این دو قطب شده اند. لذا جریانات انسان دوست، مخالفین هر دو قطب تروریستی و طالبین نجات دنیا از شر این دو قطب ضروری است که با هشیاری و بصیرت هر چه بیشتری تهدیدات فی مابین و نزاع این دو قطب را تحت نظر داشته باشند. باید در مقابل هر نوع تحریم اقتصادی و تهدید به جنگ قاطعانه ایستاد. قربانیان تحریم اقتصادی نه رژیم جنایتکار اسلامی، بلکه کارگران و مردم محروم ایران خواهند بود. تاریخ معاصر نمونه های دردناک متعددی از کاربست این سلاح کشتار جمعی دارد. حمله نظامی به ایران نیز جامعه را از هم خواهد پاشید و از مردم عادی، کارگر و زحمتکش قربانی می گیرد. بعلاوه، در صورتیکه خطر اقدام نظامی جدی شود، یک تراژدی انسانی و محیط زیستی عظیمی بدنبال خواهد داشت.

مردم ایران در صدد و تلاش سرنگون کردن رژیم ترور و کشتار اسلامی هستند. تنها راه مقابله با جنایات و ترور رژیم اسلامی سرنگونی انقلابى آن توسط مردم ایران است. باید قاطعانه در این راه کوشید. مقابله با هر دو قطب تروریسم، اسلامی و دولتی٬ کار بشریت آزادیخواه و متمدن است که در ماه های اخیر گوشه هایی از قدرت بیکران انقلابی خود را در منطقه به نمایش گذاشته است.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٣ مهر ١۳۹۰ – ١۵ اکتبر ۲۰١١