کارگران شرکت نفت و گاز پترو پارس عسلویه !
5 ماه دستمزد معوق !

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 300 نفر از کارگران شرکت نفت و گاز پترو پارس در عسلویه هم اکنون با گذشت 5 ماه٬ هنوز دستمزدها و مبالغ مربوط به اضافه کاری خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهر را دریافت ننموده اند . تا چند روز آینده و پایان آبانماه دستمزدهای پرداخت نشده کارگران به 6 ماه میرسد. پیگیریها و اعتراضات تاکنونی کارگران عملا بی نتیجه بوده است. در مواردی کارفرما برای ساکت نمودن کارگران اقدام به پرداخت مساعده های ناچیزی نموده است. عوامل کارفرما با وعده های دروغ  امروز و فردا از پرداخت دستمزدها طفره میروند. میگویند پول نداریم، دولت پولهای ما را نمیدهد و ...

یکی از کارگران میگفت: 5 ماه است دستمزدهایمان را نداده اند، چیزی بیشتر از آنچه مثلا طلب داریم قرض و بدهکاری بالا آورده ایم. بسیاری از ما کرایه خانه هایمان عقب افتاده و خانواده هایمان با شرم و رنج فقر و نداری هر روز با صاحبخانه درگیرند. برای تهیه خورد و خوراک و نیازهای روزانه خانواده هایمان واقعا به مشکل برخورده ایم. به هر دری که میزنی بسته است. در محیط کار فشار و سختی ناشی از کار و در خانه خستگی و افکار پریشان و فقر و نداری. با این حکومت، با این سرمایه دارها بد جوری اسیر شده ایم. تا هستند و باشند سرگذشت ما و خانواده هایمان بد و بدتر از اینها هم خواهد بود .

شرکت پترو پارس با بیش از 300 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای سفید امضا و یکطرفه و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری از صبح تا شب و اضافه کاری اجباری در تعطیلات٬ مجری انواع پروژه ها و طرحهای نفت و گاز است. پروژه نفت و گاز جم عسلویه یکی از سایتهای اصلی شرکت است. دفتر مرکزی شرکت در شهرک غرب تهران واقع است .

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٧ نوامبر ٢٠١١ – ٢۶ آبان ١٣٩٠