مشهد: جمع آورى ديشهاى ماهواره
یورش یگانهای های رژیم و تقابل مردم

بنا به خبر دريافتى٬ روز شنبه نهم مهر ماه در شهر مشهد٬ ماموران یگان ویژه حکومت اسلامى به محلات مسکونی در بلوار کوثر خصوصا مجتمع های کوثر و فرهنگیان٬ برای جمع آوری دیش های ماهواره یورش بردند که با مقاومت متحدانه اهالی اين مجتمع ها روبرو شده است. در این یورش هیچ یک از اهالى این مناطق در خانه های خود را به روی ارازل و اوباش سرکوبگر رژیم اسلامى باز نکردند. لذا نيروهاى سرکوبگر حکومتی با عمليات مسخره بالا رفتن از ساختمان ها و درهم شکستن درب و پنجره منازل و شکستن حريم زندگى خصوصى مردم٬ اقدام به جمع آوری دیش های ماهواره کردند.

يکى از اهالى منطقه که شاهد اين ماجرا بود٬ در تماسى با يکى از اعضاى حزب ضمن توضيح خبر با هیجان اعلام میکرد که هیچکدام از اهالی اين مناطق عليرغم تهديدها و مانورهاى مزدوران درب منازل خود را بر روی اوباش حکومتی باز نکردند که این امر موجب خشم و درماندگى شديد اوباش حکومتى شده بود.

سه دهه تلاش کردند مردم را قرنطينه فکرى و فرهنگى کنند تا خزعبلات اسلامى را به خورد جامعه دهند و نتوانستند. هرچه به مخيله پوسيده و عهد عتيقى شان خطور کرده است آزمايش کرده اند و هنوز نميتوانند چهارچوبهاى مرتجع اسلامى را به مردم حقنه کنند. تلاش های بیهوده و سردرگم حکومت اسلامی عليه نفس ابتدائيات زندگى٬ دخالت در هر زاويه زندگى خصوصى انسانها٬ و یورش به منازل شهروندان در گوشه گوشه ایران، تنها بيانگر وحشت و استیصال حکومتى است که نفسهاى آخر را ميکشد. اين جانيان بايد بروند و دارند ميروند. بايستى با قدرت و عزم انقلابى سرتاپاى حکومت اسلامى را از صحنه سياست ايران جارو کرد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٠ مهر ١۳۹۰ – ٢ اکتبر ۲۰١١