کارکنان روزنامه اطلاعات
یکماه دستمزد معوق !

بنا به خبر دريافتى٬ 18  روز از پایان مرداد ماه گذشته است اما همچنان خبری از پرداخت دستمزدهای بیش از 1500 نفر از کارکنان زحمتکش روزنامه اطلاعات نیست. کارکنان روزنامه اطلاعات که در حالت کلی هر کدام از یک تا ده سال سابقه کار دارند بعلت قراردادهای موقت یکساله و دستمزدهای 300 هزار تومانی و شرایط نا ایمن کاری در شرایط بسیار دشوار معیشتی به سر میبرند .

یکی از کارگران چاپخانه میگفت: 9 سال سابقه کار دارم٬ با اضافه کاری هر روزه تا شب ماهیانه حدود 450 هزار تومان به من می پردازند. این مبلغ ناچیز به هیچ کجای زندگی ما نمیرسد. از مسکن و امکانات رفاهی٬ از دوا و درمان، از بهداشت و تفریح و حتی خوراک مناسب و غيره محرومیم. در اینجا در محیط کارمان هم فشارهای سنگین و پر استرس کاری از یکطرف و فضای ترس و وحشت مداوم از اخراج و بیکاری همیشه بالای سرمان است. محمود دعایی مدیر این مرکز که از اوباش درجه یک حکومت اسلامی است به همراه اطرافیانش در میان کارکنان روزنامه آنچنان فضای رعب و وحشتی ایجاد نموده که کارکنان جرات نداشته باشند خواسته ها و حق و حقوقشان را عنوان نمایند. جواب هرگونه اعتراض به شرایط کاری و عدم پرداخت دستمزدهای ناچیزمان با اخراج فوری روبرو میشود. فضا بسیار سنگین است اما در عین حال بعلت خشم و تنفر فرو خفته کارکنان بسیار بحرانی و شکننده است. فقط شرایط اینجا را به ضرب اخراج و سرکوب و سانسور و تهدید نگه داشته اند .

روزنامه اطلاعات که هم اکنون یکی از تریبونهای مجیزگوی حکومت اسلامیست فقط در سطح شهر تهران دارای بیش از 1500 نفر کارمند و کارگر است. قراردادهای کاری یکساله و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری 8 صبح تا 5 عصر، استثمار و تاخیر در پرداخت همین دستمزدها و فقر و محرومیت در این فضای سانسور و سرکوب٬ خشم و انزجار و تنفر عمومی علیه حکومت اوباش اسلامی را بشدت دامن زده است. ساختمان مرکزی روزنامه اطلاعات در خیابان میر داماد تهران واقع
است .

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٩ شهريور ١۳۹۰  - ١٠ سپتامبر ۲۰١١