ایران خودرو؛ مهر کام پارس
کار در تعطیلات ملغی باید گردد !

در اطلاعیه مورخ 22/6/90 اعلام داشتیم به دنبال اعتراضات و مبارزه پیگیر کارگران مهر کام پارس ایران خودرو٬ سرانجام باند پاسدار کمیته چیهای قاتل کیانمهر (مدیر شرکت) در برابر خواست برحق کارگران یعنی حذف 2 شیفت کاری و بازگشت به کار 3 شیفته به روال سابق٬ مجبور به تسلیم و عقب نشینی شدند. از آن تاریخ کار به روال 3 شیفت 8 ساعته بازگشته است.

همچنین به دنبال حادثه خونین سال پیش و تصادف کامیون با کارگران شیفت شب که منجر به مرگ تعدادی از کارگران زحمتکش ایران خودرو گردید٬ به دنبال این واقعه دردناک و اعتراضات پى در پی کارگران، مدیران جنایتکار و سودجو در ایران خودرو از نجم الدین گرفته تا کیانمهرها در وحشت از گسترش و عمق یابی اعتراضات و اعتصابات کارگران٬ همان زمان کار در ایام تعطیل را لغو نمودند.

اما توبه گرگ مرگ است. هم اکنون دوباره کار اجباری در روزهای تعطیل در بخشهای بسیاری از ایران خودرو به روال سابق تحت فشار و ارعاب ادامه دارد. در مهر کام پارس که کارگران با مبارزاتشان موفق به حذف 2 شیفت و بازگشت به 3 شیفت کاری شده اند٬ اما کیانمهر و دیگر عواملش به طرق مذبوحانه دیگری به دنبال استثمار بیشتر کارگران هستند . این پاسدار کمیته چیهای آدمکش و شکنجه گر دیروز و مدیران فعلی ایران خودرو، این فرماندهان اردوگاههای کار اجباری و سلاخی کارگران٬ اخیر در مهر کام پارس به دو روش به دنبال سودهای باد آورده بیشتری هستند. دوباره کار اجباری در همه ایام تعطیلات را برقرار ساخته اند. عدم حضور و یا مخالفت هر کارگری با کار در ایام تعطیل میتواند به انواع تنبیهات و یا اخراج از کار منجر شود. باند کیانمهر علاوه بر برقراری کار در روزهای تعطیل در بسیاری از خطوط تولید شیوه های قطعه کاری و کار کنتراتی را در برابر مدت زمان معین به کارگران تحمیل نموده اند.

عوامل کارفرما در جواب کارگران معترض میگویند: باید سفارشات تولیدی را که پذیرفته ایم به موقع و سر وقت به دیگر بخشهای ایران خودرو تحویل دهیم تا متضرر نشویم! در این شرایط کار و استثمار وحشیانه٬ اگر کارگر با انجام کار بسیار فشرده و سنگین نتواند به حد نصاب تولید مد نظر عوامل کارفرما برسد٬ بسیاری عواقب از جمله کاهش دستمزدها بطور تنبیهی و یا حتی میتواند اخراج از کار را به دنبال داشته باشد .

این حکومت اسلامی و این سرمایه داران به چیزی جز سود و سودهای بیشتر نمی اندیشند. حرص و آز ثروت اندوزی و افزایش ثروتهای نجومی سرگیجه آور از طریق استثمار وحشیانه کارگران و نابودی و انهدام خانواده های کارگری و سرکوب و سانسور و کشتار در تحت فشار کار، سوانح کار در قتلگاههای به اصطلاح  محیط کار و فقر و فلاکت و محرومیت و گرسنگی رسالت همه این عالیجنان بیکاره و مفتخور است .

خواست فوری کارگران مهر کام پارس برچیدن کار اجباری در تعطیلات و حذف انواع روشهای کار وحشیانه و غیر انسانی از قبیل قطعه کاری و کار کنتراتی است. 5 روز 6 ساعته کاری در هفته، بیمه بیکاری، حق تشکل و اعتصاب، برخورداری از مسکن و  بهداشت و درمان و امکانات آموزشی و تفریحی مناسب٬ و افزایش دستمزدها متناسب با تورم و گرانی سرسام آور حاکم بر زندگی از جمله خواستهای ابتدایی و اولیه کارگران مهر کام پارس است .

 شرکت مهر کام پارس ایران خودرو واقع در جاده مخصوص کرج با بیش از 3500 نفر کارگر قراردادی و روز مزد با قراردادهای سفید امضا و یکطرفه و دستمزدهای 330 هزار تومانی٬ سازنده انواع سپر و داشبرد و لوازم جانبی خودرو و عمدتا طرف قرارداد شرکت ایران خودرو میباشد .

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٧ نوامبر ٢٠١١ – ٢۶ آبان ١٣٩٠