اخراج کارگران کارخانه مزدا!

بنا به خبر دريافتى٬ در طی چندین روز گذشته تا کنون 11 نفر از کارگران کارخانه خودرو سازی مزدا به دستور آشوری پاسدار کمیته چی آدمکش دیروز و مدیر فعلی کارخانه مزدا از کار اخراج و بیکار شده اند. عوامل کارفرما برای اخراج کارگران هیچ دلیلی عنوان نکرده و فقط اعلام داشته اند نیاز کاری به این کارگران نداریم. کارگران اخراجی با وجود شکایت و پیگیری های خود متاسفانه تا امروز موفق به دریافت بخشهایی از دستمزدهای معوق خود نیز نشده اند.

یکی از کارگران اخراجی میگفت: تا دیروز که مفت و جانی در ازای هیچ بطور شبانه روزی برایشان کار میکردیم٬ خوب بود٬ اما حالا که به خاطر سودجویی و شیادی همین آقایان از کار اخراج شده ایم هیچ کس به ما جوابگو نیست. هم عوامل کارفرما در کارخانه و هم عوامل حکومت اسلامی در اداره کار و ... هیچ کسی حتی حاضر به شنیدن حرف و خواستهای ما کارگران نیست٬ چه رسد به اینکه از سرمایه داران و مفتخوران بیکاره کسی به فکر ما و خانواده هایمان باشد. کار من و تعدادی از رفقایم که از کار اخراج شده ایم این شده که از اول صبح  تا شب پای پیاده و با جیب خالی با افکار پریشان در جاده مخصوص و قدیم کرج که کارخانه های زیادی هست راه بیافتیم به دنبال کاری. به هر کارخانه و هر جا و ناجایی که مراجعه می کنیم هیچ کس پذیرای ما نیست. دیروز به یکی از کارخانه ها در جاده مخصوص رفتیم ظاهرا کارگر می خواستند. صاحب کارخانه با دک و پز و قیافه و غبغبی که داشت با کلی منت ما را به دفتر کارش برد. حسابی سئوال جواب و محاکمه شدیم. آخرش هم گفت اگر شما نیروهای کاری و خوبی بودید که از کار اخراجتان نمیکردند! آری، اخراج و بیکاری، فقر و بی پولی، محرومیت و گرسنگی، بیماری و رنج شبانه روزی و همیشه ترس از فردایی که نیامده٬ سرگذشت ما کارگران و خانواده هایمان در زیر سایه سیاه و کثیف سرمایه داران و حکومت اسلامیشان است.

در اطلاعیه های قبلی اعلام داشتیم در کارخانه مزدا که تحت مالکیت سپاه پاسداران و تعدادی از پاسدار کمیته چیهای جانی و دزد است و همچنین با وجود شرکت انگل پیمانکاری راد مردان صنعت، کارگران در این مرکز بزرگ صنعتی در شرایط بردگی مطلق و تحت انواع فشارهای روحی و روانی و کاری در شرایط ارعاب سربازخانه ای بشدت استثمار میشوند. چندین ماه است که کمک هزینه خواروبار که هر 3 ماه 120 هزار تومان پرداخت میشد قطع شده است. شرکت راد مردان صنعت ماهیانه از 120 تا 150 هزار تومان از دستمزد هر کارگر را با گستاخی بالا میکشد و قراردادهای کاری را در بخشهایی از یکسال به قراردادهای 3 تا 6 ماهه تقلیل داده اند.

استثمار شدید و بیحقوقی کارگران در جو پادگانی فشار و ارعاب و تحقیر و فساد و دزدی توسط سرمایه داران و از طرف دیگر افزایش فقر و محرومیتی که حکومت اسلامی به خانواده های کارگران تحمیل داشته اند فضا را بسیار ملهتب و انفجاری نموده است. از همین رو آشوری و دیگر کارچاق کنهای دم دستش که از احتمال هر گونه اعتراض کارگری به وحشت افتاده اند٬ با تشدید هرچه بیشتر فشارها و همچنین اخراجها برای زهر چشم گرفتن از کارگران با دستپاچگی و تقلا میخواهند دست پیش انداخته تا شاید از این طریق از خطر اعتراض و مبارزات کارگری در امان باشند. اما همه این جانوران انگل باید بدانند که طوفان اعتراض کارگری و انقلاب در راه است.

لغو کار پیمانکاری و قراردادهای موقت و سفید امضا٬ برچیدن بساط شرکت انگل پیمانکاری راد مردان صنعت، استخدام رسمی و امنیت شغلی، بیمه بیکاری مکفی، 5 روز 6 ساعته کاری در هفته، افزایش فوری دستمزدها مطابق با تورم و هزینه های زندگی٬ و حق تشکل و اعتصاب از جمله خواستهای اساسی و فوری کارگران مزدا است.

کارخانه خودرو سازی مزدا واقع در جاده قدیم کرج با بیش از 2000 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای 3 و 6 و 9 ماهه و دستمزدهای 330 هزار تومانی و 2 شیفت کاری 12 ساعته و قسمت رنگ با سه شیفت 8 ساعته شبانه روزی کار٬ سازنده انواع خودرو سواری و وانت مزدا میباشد. چهل درصد کارخانه در مالکیت سپاه پاسداران و شصت درصد سهام کارخانه متعلق به سران اوباش و جنایتکار حکومت اسلامی است. محسن رضایی، پاسدار چاقوکش و شکنجه گر و قاتل دیروز و از سرکردگان حکومت جهل و جنایت اسلامی یکی از سهامداران اصلی کارخانه مزدا میباشد.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٨ نوامبر ٢٠١١ – ١٧ آبان ١٣٩٠