دو انفجار و آتش سوزى در صنعت نفت

۴ کارگر کشته و زخمى شدند

بنا به اخبار منتشر شده در رسانه هاى حکومت٬ امروز جمعه ۶ آبان دو انفجار و آتش سوزى در مراکز نفتى روى داده است که تاکنون ۴ کشته و زخمى برجاى گذاشته است.

اولين انفجار صبح امروز در فاز دوم پالایشگاه نفت شازند صورت گرفت که موجب آتش سوزى در پالايشگاه شد اما تاکنون نه اخبار و آمارى در خصوص تلفات انسانى منتشر شده و نه دليل انفجار عنوان شده است. کار اين پالايشگاه بطور رسمى در بهمن ماه سال گذشته آغاز شد و يکى از زير مجموعه هاى موسوم به "طرح توسعه پالایشگاه نفت امام خمینی شازند" است.

دومين انفجار و آتش سوزى در دکل 43 فتح شرکت ملی حفاری ایران واقع در میدان بی بی حکمیه رخ داد که متاسفانه طى آن تاکنون 4 نفر کشته و زخمی شدند . اخبار تاکنونى دليل انفجار و آتش سوزى در اين دکل حفارى را ناشى از "حجم عظیمی از گاز محبوس شده ناشناخته در لایه های مخزن" عنوان کرده است.

صنايع نفت ايران بحدى فرسوده هست و شرايط ايمنى کارگران نفت بحدى پائين هست که اين رويدادهاى دلخراش را تدريجا به يک نرم تبديل کرده است. صنايع نفت نياز به يک نوسازى گسترده دارد. پالايشگاههاى موجود و مجموعه صنايع وابسته نه فقط توان توليدى تعيين شده را ندارند و توليد مرتبا با سير نزولى مواجه است بلکه اين فرسودگى پالايشگاهها را به بمب ساعتى عليه کارگران و کارکنان صنعت نفت تبديل کرده است.

حزب به اعضاى خانواده و همکاران جانباختگان اين حادثه صميمانه تسليت ميگويد و براى مصدومين آرزوى بهبود و تندرستى دارد. جمهورى اسلامى و پيمانکاران و سرمايه دارانى که همه چيزشان سود است٬ مسبب و بانى اصلى اين به اصطلاح حوادث کار و قاتلين واقعى کارگران هستند.  

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٨ اکتبر ٢٠١١ – ۶ آبان ١٣٩٠