پيکت  در مقابل سفارت رژیم اسلامی در لندن
بمناسبت ١۶ آذر


امروز ۵ دسامبر بدعوت واحد انگلستان حزب اتحاد کمونيسم کارگرى پيکتى بمناسبت ١۶ آذر در مقابل سفارت رژیم در لندن برگزار شد. هدف اين اجتماع گراميداشت اعتراضات انقلابی دانشجویان در سال گذشته٬ دفاع از مبارزات آزاديخواهانه کارگران و مردم در ايران و محکوم کردن جنایات رژیم و موج جدید سرکوب و اعدام و اختناق بود.

 

فعالین حزب با فریادهای "مرگ بر جمهوری اسلامی"، "زنده باد آزادی، زنده باد برابری"، "دانشجوی زندانی آزاد باید گردد"، "زندانى سياسى آزاد بايد گردد"٬ " مرگ بر حکومت اعدام "٬ حمل پلاکاردها و پوسترهایی در حمایت از جنبشهای اعتراضی و انقلابی در ایران روز دانشجو را گرامى داشتند. دراين اجتماع عکسهائی از سرکوبگرى رژيم جنايتکار جمهورى اسلامى در محل نصب شده بود و در طول اجتماع اطلاعیه اى به زبان انگلیسی به مناسبت ١۶ آذر و اعتراضات سال گذشته "دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب" در میان مردم توزيع گرديد.

زنده باد ١۶ آذر!
مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادی، برابری٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری – واحد انگلستان
5 دسامبر 2008