ویدیو كلیپی به مناسبت ۱۰ اکتبر روز جهانی علیه اعدام – علیه رژیم ۱۰۰۰۰۰ اعدام

بساط اعدام و کشتار اسلامی را در هم بکوبیم!

جنبش علیه اعدام -  علیه رژیم ١٠٠٠٠٠ اعدام هر روز ابعاد گسترده تری بخود میگیرد. هر روز اقدام و ابتكار جدیدی. هر روز نیروی جدیدی فریاد اعتراض خود را در این جنبش پشتوانه پیشروی و پیروزیهای این مبارزه انسانی میكند. ویدئو كلیپ زیر كاری جالب از جوانان "خلاف جریان" در ایران است. این ویدئو كلیپ را وسیعا پخش كنید. برای دیدن این ویدیو به آدرس اینترنتی زیر مراجعه كنید.

 

مردم آزادیخواه
حزب اتحاد كمونیسم كارگری از همه شما دعوت میکند تا در اعتراضات ١٠ اكتبر شركت كنید. در اعتراض به "مجازات شنیع اعدام" و برای برچیدن بساط اعدام رژیم اسلامی و در همبستگی با جنبش جهانی علیه اعدام دست به اعتراض بزنید. اعدام جنایت است. قتل عمد دولتی است. رژیم اسلامی، رژیم اعدام و جنایت و آدمکشی است. بساط اعدام و کشتار اسلامی را باید در هم کوبید. غیر قانونی کردن "مجازات اعدام" در جهان یک گام برای پیشروی در این مبارزه انسانی است. فریاد اعتراض خود را علیه این ماشین جنایت و آدمكشی عظیم بلند کنید. اینها رفتنی اند. برای تک تک این جنایات در دادگاههای مردم محاکمه شان خواهیم کرد.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حكومت كارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٨ اكتبر ۲۰۰۷