روز جهانی كودك را باید به روز اعتراض گسترده علیه مجازات اعدام بدل كرد!

توحش و بربریتی از این آشكارتر كه كودكان را در ایران محكوم به اعدام میكنند و یا با قساوت هر چه تماتر به دار میكشند را نمیتوان تحمل كرد. اعدام هر كسی و به هر شكلی شنیع و غیر انسانی است. این جنایت دولتی را باید پایان داد. ١٦ مهر برابر با ٨ اكتبر روز جهانی كودك در ایران است در این روز باید با صدای بلند اعلام كرد مجازات اعدام باید لغو شود. روز جهانی کودک را باید به روز جهانی علیه اعدام گره زد.

بیحقوقی٬ خشونت و محرومیتی كه بر كودكان در ایران توسط حكومت اسلامی تحمیل میشود را حد و حصری نیست. سرمایه داران ریز و درشت از این شرایط بهترین بهره را میبرند. نسلی كه از بدو كودكی كار میكند و یا بدون هزینه ای آماده به كار میشود. آموزش و پروش چندین میلیون كودك را گرو گرفته اند و یا در پایین ترین استانداردها فراهم میکنند. تغذیه و بهداشت و مسكن كودك به امان خانواده ها كه خود در پاسخ به ابتدائی ترین نیازهایشان درمانده اند٬ سپرده شده است. خشونت به كودك و آزار جسمی و روحی آنان یك روتین جامعه است٬ كه حكومت اسلامی نه تنها مروج٬ بلكه اسباب آن را نیز فراهم میكند. تحمیل روزه اسلامی به كودكان٬ ختنه كودكان٬ حجاب اجباری كودكان دختر٬ جداسازی كودكان دختر و پسر٬ تحمیل مراسم و آموزش مذهبی چه در مدراس و چه سطح جامعه و شنیع تر از همه مجازاتهای دولتی برای بزهكاری كودكان تا حد اعدام.

این شرایط غیر انسانی را باید تغییر داد. نجات كودك و احترام به او را باید در صدر تلاشها و مبارزاتمان قرار دهیم. روز جهانی كودك از این بابت مناسبتی است كه میتوانیم كوششهای فردی و جمعی خود را در این عرصه متحد و متشكل و سراسری كنیم و اعلام کنیم٬ آسايش، امنيت و رفاه کودک بر هر چيزی مقدم است. اعلام کنند که محک درجه انسانى بودن و آزاد بودن يک جامعه رفتار آن جامعه با کودکان است و منفعت کودک بر هر ملاحظه اقتصادى، ملى، فرهنگى و سياسى مقدم است. تضمين رفاه و سعادت و شکوفايى کودک مستقل از خانواده با جامعه است. و بر راس مطالباتمان خواهان لغو مجازت اعدام برای همه شویم. روز جهانی كودك باید به دنیا ابعاد بربریت رژیم اسلامی در برخورد به كودكان را نشان داد و جامعه را برای پایان دادن به خشونت دولتی بر كودكان بسیج كرد. در این روز با گردهمایهای باشكوه و ضمن دفاع از حقوق كودك  و محكومیت اعدام در ایران همبستگی خود را با مبارزه جهانی در پایان دادن به مجازات اعدام نشان دهیم.

روز جهانی كودك گرامی باد!
تعرض جسمی و روحی به كودكان ممنوع باید گردد!
رفاه و شادی كودكان تامین باید گردد!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۷ سپتامبر ۲۰۰۷ – ۵ مهر ۱۳۸۶