دستمزدهای عقب افتاده کارگران کارخانه آتبين

بنا به خبر دريافتى٬ 350 نفر از کارگران قراردادی کارخانه آتبين تاکنون دستمزدها و مبالغ اضافه کاری ماههای تیر و مرداد و شهریور با احتساب مهر ماه (4 ماه) خود را دریافت ننموده اند.

"اطمینان کلان" سرمایه دار بزرگ و جلاد زندگی کارگران که مالک کارخانه است به همراه ابوالفتحی مدیر تولید کارخانه و کارگزار حلقه به گوشش طی این مدت بارها در جمع کارگران ناراضی حاضر شدند و با صراحت خطاب به کارگران گفته اند: "دستمان خالیست٬ کارخانه رو به بحران و ورشکستگی است و شما باید تحمل و همکاری کنید! میل خودتان است. هر کسی هم ناراضی است راهشو بگیره و بره! کارگر جوانتر و ارزانتر زیاده! ..."

بر اثر عدم پرداخت دستمزدها در این مرکز تولیدی٬ زندگی کارگران زحمتکش و خانواده های محرومشان با مشکلات جدی روبرو شده است. کارگران این مرکز زندگیشان را با دریافت مساعده های ناچیز 50 و 100 هزار تومانی از کارفرما به جای دریافت دستمزد و قرض و بدهکاری ميگذرانند. لازم به یادآوریست که کارگران این کارخانه در ماه گذشته بواسطه یک مورد اعتصاب اخطاری و اعتراضات مکرر موفق شدند بخشی از دستمزدهای عقب افتاده خود را نقد کنند. در سال پیش نیز کارگران در اعتراض به مسئله دستمزدها و شرایط نابسامان کار و زندگیشان دست به اعتصابات قدرتمندی زدند که با تبانی "اطمینان" با عوامل حکومت اسلامی توسط پلیس ضد شورش کارگران را سرکوب نمودند. در کارخانه آتبين بیش از 350 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای سفید امضا و یک طرفه در شرایط سخت و وحشتناک کاری از 7 صبح تا 6 عصر و همچنین کار اجباری در جمعه ها و تعطیلات با دستمزدهای 219 هزار تومانی مشغول به کارند. کارخانه آتبین در جاده کرج قزوین واقع بوده و در زمینه انواع کوره های حرارتی و نورد فعال است.

عدم پرداخت حقوق کارگران جنايت مستقيم عليه زندگى خانواده کارگرى است. اقدامى آگاهانه براى گرسنگى دادن و اسير کردن کارگر با شرايط کارفرما براى استثمار بيشتر است. کارفرماها وقتى حقوق نميدهند٬ کارگران هم بايد هيچ قبض و فيشى را پرداخت نکنند و مسئوليت آن را تماما روى دوش کارفرماها و دولت شان بگذارند.

حزب٬ کارگران کارخانه آتبين را به تشکيل مجمع عمومى و ورود به اعتصاب يکپارچه براى نقد کردن دستمزدها و تغيير شرايط کار به نفع کارگران فرا ميخواند.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١۴ اکتبر ٢٠٠٨ – ٢٣ مهر ماه ١٣٨٧