اعتراضات و تجمعات کارگران در سنندج ادامه دارد

کارگران نساجى٬ پرريس٬ غرب باف٬ کارخانه شير

نساجى کردستان
امروز دوشنبه ٢۵ شهريور کارگران نساجى در مقابل کارخانه اجتماع کردند. بنا به وعده هاى آخر نمايندگان مجلس رژيم در سنندج و مقامات استان در آخرين جلسه با حضور نمايندگان کارگران نساجى در مورخه ٢١ شهريور٬ قرار بود تا امروز ٢۵ شهريور الى فردا ٢۶ شهريور٬ مسئله گرفتن وام از بنياد مستضعفان و حل مسائل موجود کارخانه نساجى از جمله پرداخت حقوق معوقه کارگران و استمرار کار کارخانه تامين شود. امروز ٢۵ شهريور خبرى از عملى شدن اين وعده ها نبود و در عوض بخش ادارى کارخانه نيز تعطيل شده بود و امورات آن به جلوى درب کارخانه منتقل شده است.

کارگران نساجى امروز با فرم تسويه حساب که جلوى درب بود روبرو شدند. دراين فرم شرايط تسويه حساب کارگران و چگونگى پرداخت سنوات قيد شده است. از جمله براى هر کارگر رسمى که تسويه حساب ميکند چهار ماه و نيم و براى هر کارگر قراردادى سه ماه و نيم سنوات در ازاى هر سال سابقه کار ميدهند. کارگرانى که خواهان تسويه حساب هستند تنها بايد فرم را پر کنند و آن را در صندوق شرکت بياندازند. کارگران نساجى انواع وعده هاى دروغين و سياست سردواندن را دراين دور مبارزاتشان تجربه کردند و به درست به هيچکدام آنها از ابتدا اعتماد نداشتند. کارگران فردا را هم منتظر ميمانند تا بعدا فکرى به حال اين وضعيت بکنند. 

ريسندگى پرريس
امروز مجددا کارگران ريسندگى پرريس در مقابل اداره کار سنندج تجمع کردند. کارگران بر خواستهاى خود از جمله پرداخت فورى حقوقها براى پايان دادن به اعتصاب تاکيد دارند. تجمع امروز کارگران نيز به نتيجه اى نرسيد. کارگران مصمم هستند که اعتصاب و اعتراض خود را در اشکال مختلف ادامه دهند. کارگران پرريس فردا هم جلوى اداره کار تجمع ميکنند.

فرش غرب باف
کارگران غرب باف امروز مجددا در مقابل اداره کار تجمع کردند. تجمع ديروز کارگران غرب باف با حکم جديدى که جانب کارفرما را ميگرفت و اخراج اين کارگران را رسميت ميداد روبرو شدند. اداره کار دراين حکم اعلام کرده بود که به ازاى هر سال سابقه کار دو ماه سنوات به کارگران ميدهد. اين در صورتى است که قبلا حکم ابقا به کار اين کارگران را داده بود و در مورد سنوات بحث يکماه تا يکماه و نيم مطرح بود. کارگران حکم را قبول نکردند و آن را حکمى در جهت منافع کارفرما نام گذاشتند. کارگران اعلام کردند به طرق مختلف اعتراضاتشان را ادامه ميدهند.

کارخانه شير سنندج
اخراجها در مراکز کارگرى سنندج رو به گسترش است. از جمله زمزمه اخراج کارگران کارخانه شير و همينطور بحث بسته شدن آن مطرح است. طرح اينست که ابتدا بخشى از کارگران را اخراج کنند و بسرعت کارخانه را تعطيل کنند. قرار است شير مورد نياز شهر را از مناطق ديگر از جمله کرمانشاه وارد کنند.

دستگير شدگان بانه آزاد شدند
٨ فعالى که روز جمعه ٢٢ شهريور در حوالى بانه دستگير شده بودند٬ ديروز يکشنبه ٢۴ شهريور ساعت ٢ بعدازظهر آزاد شدند. به اين افراد اعلام شده که روز چهارشنبه خودشان را به اطلاعات معرفى کنند.

کارگران سنندج!
اتفاقاتى که در هر کارخانه و مرکز کارگرى مى افتد گوشه هاى يک روند واحد است. کارفرماها دقيقا يک طرح و يک هدف را دنبال ميکنند. بحث ورشکستگى با دلايل قابل اثبات بحثى پوچ است. اينها دروغ ميگويند و هدفشان تنها تصفيه کارگران قديمى و استخدام کارگر جديد با شرايط بدتر از شماست. حتى اگر کارخانه اى ورشکست شده باشد٬ آوارش نبايد روى سر کار بريزد و تاوانش را خانواده کارگرى بدهد. همانطور که در دوره هاى رونق و کسب سودهاى سرشار و نجومى اين حضرات٬ شما کارگران از کمترين سهمى برخوردار نيستيد. در ايران خودرو که سود نجومى دارد به کارگر آکورد نميدهند. شما ناچاريد که چه براى پيروزى و چه براى پيشروى يک سياست واحد اتخاذ کنيد.

دوستان کارگر!
درد شما يکى است. درمان هم يکى است. بايد از فضاى کارخانه ما و کارخانه شما و اينکه اين مالکيت دولتى دارد و آن يکى خصوصى٬ يا من قراردادى هستم و تو رسمى٬ و غيره بيرون آمد. بعنوان بخشهاى مختلف يک طبقه واحد که با مشکلات يکسانى روبرو است بايد به مسئله نگاه کرد و فريب اين بازى وعده دادن و سردواندن و اختلافات بالائى ها را نخورد. دعواى بالائى ها به کارگر ربطى ندارد.  کارگر حقوق و کار ميخواهد و بايد آنها بعنوان کارفرماها و دولت و مقامات ريز و درشت پاسخ کارگران را بدهند. و اين تنها وقتى ممکن است که زور شما زياد باشد. يعنى بتوانيد نيروى جمعى و گسترده تان را همراه با خانواده هايتان به ميدان بياوريد. عليه فقر و فلاکت و گرسنگى و بى تامينى اقتصادى و بستن مراکز کار صدايتان را بلند کنيد. اين کارخانه ها و ثروتها مال شماست و با کار و عرق ريختن و عمر شما به اينجا رسيده است. کارفرماها حق ندارند با زندگى شما و خانواده هايتان بازى کنند.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى
مرگ بر سرمايه دارى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢۵ شهريور ١٣٨٧ – ١۵ سپتامبر ٢٠٠٨