دستگیر  شدگان بانه بايد فورا آزاد شوند!

بنا به خبرى که "کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری (منطقه غرب)" منتشر کرده است؛
"در مورخه ۲۲ شهريور ماه ۸۷ (روز جمعه) جمعی از فعالين کارگری که برای مسافرت به  شهر بانه رفته بودند در اطرف اين شهر توسط نيروهای امنيتی دستگير و روانه زندان شده اند و تا کنون از سرنوشت آنها خبری به دست ما نرسيده است. ۵ نفر از دوستان دستگير شده اهل و ساکن سنندج ميباشند که  اسامی آنها عبارتند از: ١- سيما ابراهيمی ۲- نه به ز نصرالهی ۳- سوسن رازانی ۴- کيومرث بهشتی زاد ۵- سميه بهشتی زاد. و سه نفر از دوستان که اهل بانه ميباشند عبارتند از: ۱- محمود سليمی ۲- سعد الله محمدی ۳- عثمان کريمی."

لازم به ذکر است که سوسن رازانى که براى شرکت در مراسم اول مه امسال رفته بود همراه با تعدادى ديگر دستگير و با قرار وثيقه آزاد شدند. اخيرا بيدادگاه رژيم اسلامى براى او و دستگير شدگان اول مه سنندج حکم قرون وسطائى شلاق و زندان صادر کرده است.

حزب٬ دستگيرى اين فعالين را قويا محکوم ميکند و خواهان آزادى فورى آنها و کليه زندانيان سياسى است. هدف رژيم اسلامى از دستگيريهاى مکرر٬ پرونده سازيها٬ و صدور وثيقه هاى سنگين اينست که فعالين را زمين گير کند و کل اعتراضات را به موضعى دفاعى براند. پاسخ اين سياست ارتجاعى را تنها ميتوان با گسترش مبارزات و مشخصا گسترش اعتراضات کارگرى داد.مرگ بر جمهورى اسلامى
مرگ بر سرمايه دارى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢۴ شهريور ١٣٨٧ – ١۴ سپتامبر ٢٠٠٨