مراسم روز کودک در سنندج برگزار شد!

امروز مراسم روز جهانی کودک در خانه کرد شهر سنندج از ساعت 3 الی 5 و 30 دقیقه با شرکت حدود  1000 نفر برگزار شد. موسسه هوراز، کانون دنیای شاد برای کودکان، کانون یک دنیای بهتر برای کودکان، و کانون نویسندگان کرد در برگزاری این مراسم سهیم بودند. آفیشهای مراسم دیروز بطور گسترده در سطح شهر پخش شده بود. کودکان، طیف جوان و خانواده ها ترکیب شرکت کنندگان را تشکیل میدادند. دراین مراسم تعدادی از کارگران کارخانه های سنندج همراه با خانواده هایشان شرکت داشتند. باندرولها و شعارهائی در حمایت از حقوق کودکان در محل مراسم نصب شده بود.

 

ابتدا فلور محمد پور دبیر همایش به شرکت کنندگان خوش آمد گفت و در ادامه نمایشنامه ای اجرا شد. امید عابدی مقاله ای در مورد کودکان خیابانی قرائت کرد و سیمین چایچی در باره ادبیات کودکان سخنرانی کرد. در ادامه قطعنامه مراسم قرائت شد. در ادامه فواد کیخسروی در باره پیمان نامه حقوق کودک دقایقی سخن گفت. مراسم با برنامه سرگرمی و اهدای جایزه به کودکان ادامه یافت. همینطور آهنگهای شادی توسط امید امانقلی خواننده جوان اجرا میشد. مراسم در فضائی شاد برای کودکان پایان یافت.

بندهای قطعنامه این مراسم بقرار زیر بودند:
...

١- تامین بدون قيد و شرط امنیت٬ آسايش و رفاه کودکان.
٢- توقف فورى هر نوع خشونت عليه کودکان. قانون بايد در قبال خشونت عليه کودک صريح و بى تفسير باشد.
٣- ممنوعيت اکيد کار حرفه اى کودکان. دفاع صريح قانون جامعه از ممنوعيت کار حرفه اى کودکان و مقابله قاطع با نقض آن. 
۴- آموزش و پرورش٬ سلامتى و بهداشت رايگان و با استاندارد بالا براى همه کودکان.
۵- ممنوعیت اکيد هر نوع تنبيه و آزار کودک در خانواده و جامعه. ممنوعيت هر نوع زندانى و شکنجه کودکان. توقف فورى اعدام کودکان.
۶- سرپرستى کودکان بى سرپرست توسط نهادهائى ذيصلاح و قابل بررسى و کنترل با هزينه و حمايت دولت. مقابله با فرهنگ عقب مانده نگاه به کودکان بدون خانواده بعنوان يتيم و غيره.
٧- حقوق کودک "ايرانى و غير ايرانى" نميشناسد. کودک مليت و مذهب و ايدئولوژى ندارد. کودکان موسوم به مهاجر بايد از کليه امکانات شايسته يک زندگى انسانى براى کودکان برخوردار شوند.
٨- ممنوعيت دست اندازى به بدن کودکان زير پوشش سنت و فرهنگ. ممنوعيت ختنه کودکان. 

 

حزب تلاش جنبش حقوق کوئک را ارج مینهد و به شرکت کنندگان و برگزار کنندگان این مراسم درود میفرستد.

روز جهانی کودک مبارک!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
16 مهرماه 1387 – 7 اکتبر 2008