میخواهند ۱۱ نفر را در اوین اعدام کنند!

این ماشین آدمکشی اسلامی را باید درهم کوبید!

بنا به گزارشات مندرج در سایت ایران پرس نیوز، ۱۱ تن از زندانیان گوهردشت کرج جهت اجرای حکم اعدام به زندان اوین منتقل شده اند. گفته میشود که این ۱۱ تن ساعاتی پیش به سلولهای انفرادی بند ۲۴۰ منتقل شده اند تا سحرگاه فردا، چهارشنبه ۲۵ مهر ماه، اعدام شوند. از هویت این افراد اطلاعی در دست نیست. رژیم آدمکشان اسلامی روز ۱۸ مهر، روز جهانی علیه اعدام، نیز دو نفر بنامهای کیومرٽ و نادر احمدی را در سنندج اعدام کرده بود.

رژیم اسلامی، رژیم چوبه های دار است. سنگ سنگ بنای این حاکمیت منحوس را بر مبنای اعدام و کشتار بر روی هم چیده اند. اعدام ابزار بقاء و تداوم حاکمیت رژیم اسلامی و نمایشی از سبعیت و وحشگیری رژیم اسلامی است. اين حکومت آدمکشان اسلامی است. تابحال با قتل عام و کشتار سرکار مانده اند و جز اين راهى براى بقاء خود سراغ ندارند . دار میزنند تا مرعوب کنند.

اما این نمایش ارعاب مردم اقدامی مذبوحانه، از سر استيصال و وحشت است. تير آخر ترکش رژیم اسلامی است. دیگر غیر از این ابزاری برای بقا ندارند. و اگر این ابزار نیز کارآیی خودش را از دست دهد، در مقابل آتش خشم بیکران مردم کارد به استخوان رسيده سرنوشتی جز سرنگونی نخواهد داشت.

مردم آزادیخواه در هر کجا که هستید براى در هم کوبيدن اين سياست مذبوحانه رژيم اسلامى به ميدان بیائید. اينها رفتنى اند. براى تک تک اين جنايات در دادگاههاى مردم محاکمه شان خواهيم کرد. بر ویرانه های رژیم اسلامی نظامی مبتنی بر آزادی، برابری، رفاه و سعادت تمامی انسانها برپا خواهیم کرد .

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۴ مهر ۱۳۸۶ – ۱۶ اکتبر ۲۰۰۷